Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonnan prosessi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvonnan prosessi alkaa hakemuksella käräjäoikeuteen tai holhousviranomaiselle. Hakemuksen käräjäoikeuteen voi tehdä henkilö itse, hänen läheisensä tai holhousviranomainen. Edunvalvonnan prosessissa tuomioistuin hankkii kaiken asiassa tarvittavan selvityksen, kuten lääkärinlausunnon ja mahdollisesti lausuntoja viranomaisilta ja henkilön läheisiltä.

Holhousviranomaisena toimiva Digi- ja väestötietovirasto voi määrätä edunvalvojan, jos henkilö on itse hakenut itselleen edunvalvojaa holhousviranomaiselta. Tällaisissa tapauksissa henkilö toimittaa hakemuksensa yhteydessä holhousviranomaiselle terveydentilaansa koskevan lääkärinlausunnon. Hänen on myös itse esitettävä tiettyä henkilöä edunvalvojakseen ja kyettävä ymmärtämään edunvalvojan määräämisen merkitys. Holhousviranomainen on myös saattanut saada ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä ja sitä kautta lähtenyt selvittämään edunvalvonnan tarvetta. Selvityksen jälkeen ja tilanteen niin vaatiessa holhousviranomaisen tulee tehdä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvonnasta.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä joko läheinen henkilö, esimerkiksi lapsi tai muu sukulainen. Edunvalvojaksi määrättävän henkilön on suostuttava tehtävään ja oltava tehtävän hoitamiseen sopiva. Mikäli henkilön lähipiirissä ei ole ketään edunvalvojaksi soveltuvaa henkilöä tai kukaan lähipiiristä ei halua alkaa edunvalvojaksi, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja.

Edunvalvontaa koskevassa päätöksessä määritellään se, kuinka laajaa edunvalvonta on. Tuomioistuin voi määrätä edunvalvonnan koskemaan esimerkiksi henkilön taloudellisia asioita tai henkilön omistaman tietyn omaisuuden hoitamista. Tuomioistuimen tekemä edunvalvontapäätös, jossa henkilön toimintakelpoisuutta rajoitetaan jollain tapaa, on voimassa toistaiseksi tai päätöksessä määrätyn ajan. Joissakin edunvalvontatilanteissa tieto henkilön toimintakelpoisuuden rajoittamisesta tai hänen olemisestaan edunvalvonnassa on merkittävä holhousasioiden rekisteriin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa