Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonnan lakkaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvontamääräys annetaan joko toistaiseksi voimassa olevana tai vaihtoehtoisesti määräajaksi. Edunvalvonta ei jatku luonnollisestikaan ikuisesti, vaan se voi lakata useammasta syystä. Määräaikainen edunvalvontamääräys on voimassa siihen asti, kunnes se tehtävä on suoritettu, jota varten edunvalvontamääräys annettiin.

Edunvalvojan määräys lakkaa tuomioistuimen päätöksen nojalla, jos edunvalvoja osoittautuu kykenemättömäksi, sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on muu erityinen syy. Edunvalvoja vapautetaan tehtävästään myös silloin, jos hän sitä pyytää. Jos edunvalvoja on alaikäisen lapsen huoltaja ja vanhempi, edunvalvoja vapautetaan tehtävästään omasta pyynnöstään kuitenkin vain, jos siihen on erityinen syy.

Edunvalvojan tehtävä lakkaa myös silloin, jos päämies tai edunvalvoja kuolee, tai jos edunvalvoja itse julistetaan vajaavaltaiseksi. Edunvalvojan oikeustoimikelpoisuuden rajoittaminen muulla tavoin ei kuitenkaan automaattisesti johda edunvalvojan tehtävän lakkaamiseen. Tuomioistuin voi tällöin katsoa edunvalvojan tehtävään sopimattomaksi ja lakkauttaa tehtävän.

Alaikäisen edunvalvojan edunvalvontamääräys lakkaa silloin, kun päämies täyttää 18-vuotta, jos edunvalvonnan tehtävä on perustunut päämiehen alaikäisyyteen. Edunvalvonta lakkaa myös silloin, kun edunvalvonnasta on vieraassa valtiossa tehty päätös, joka tunnustetaan Suomessa, jos edunvalvonnan jatkaminen olisi ristiriidassa kyseisen päätöksen kanssa.

Tuomioistuimen täytyy määrätä edunvalvojan tehtävä lakkaamaan, kun päämies ei enää tarvitse edunvalvontaa taikka jos päämies on muuttanut vieraaseen valtioon eikä edunvalvonta ole siitä syystä enää tarkoituksenmukaista. 

Edunvalvojan sijaisen tehtävä lakkaa, kun edunvalvoja ja hänen sijaisensa esteen lakattua tekevät siitä ilmoituksen.

Se, jolla perusteella edunvalvojan tehtävä lakkaa, vaikuttaa esimerkiksi siihen, kenelle omaisuus täytyy luovuttaa edunvalvonnan päätyttyä. Edunvalvonnan lakkaaminen aiheuttaa myös muita oikeusvaikutuksia, joista eräs olennaisin on toki edunvalvojan oikeuden lakkaaminen päämiehensä edustamiseen tehtävän päättymisen hetkellä.

Vinkit

- Edunvalvonta lakkaa jos: 

edunvalvoja osoittautuu kykenemättömäksi, sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on muu erityinen syy

edunvalvoja sitä pyytää

päämies tai edunvalvoja kuolee

edunvalvoja itse julistetaan vajaavaltaiseksi

päämies ei enää tarvitse edunvalvontaa tai se ei ole enää tarkoituksenmukaista

- Alaikäisen edunvalvojan edunvalvontamääräys lakkaa silloin, kun päämies täyttää 18-vuotta, jos edunvalvonnan tehtävä on perustunut päämiehen alaikäisyyteen

Varoitukset

- Edunvalvonnan lakkaaminen aiheuttaa oikeusvaikutuksia, esimerkiksi päätöstilin teko ja omaisuuden luovutus oikealle taholle - tärkein on kuitenkin edunvalvojan oikeuden lakkaaminen päämiehensä edustamiseen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa