Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonnan aloittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Täysi- ikäisen henkilön edunvalvontaa edeltää havainto siitä, että hän on edunvalvonnan tarpeessa. Henkilö on edunvalvonnan tarpeessa silloin, kun hän on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Edunvalvonta edellyttää myös, että henkilö itse suostuu siihen, tai että hänen vastustuksensa on aiheeton. Lisäksi edunvalvonta edellyttää, että henkilön asiat vaativat hoitamista, eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuksi muulla tavoin. Edunvalvonta on siis viimesijainen keino: siihen turvaudutaan vasta, kun asiat eivät kunnolla hoidu yksityisin toimin, esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen avulla.

Henkilö voi hakeutua edunvalvonnan piiriin itse, jos hän havaitsee, että on sen tarpeessa. Tällöin viranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto. Virasto voi ratkaista asian, jos henkilö kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja pyytää tiettyä henkilöä edunvalvojakseen. Jos nämä edellytykset eivät täyty, asiassa tarvitaan myös tuomioistuinta. Käytännössä tuomioistuimet ratkaisevat asioita enemmän kuin holhousviranomainen – edunvalvonnan tarve huomataan usein vasta, kun henkilön ymmärrys on jo olennaisesti heikentynyt.

Yleensä aloite edunvalvonnan aloittamisesta tulee henkilön läheiseltä tai muutoin hänen asioistaan tietävältä taholta. Esimerkiksi henkilön lapsi tai puoliso voi tehdä hakemuksen edunvalvojan määräämisestä käräjäoikeudelle.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä vaitiolovelvollisuuden estämättä. Ilmoitus tehdään Digi- ja väestötietovirastolle. Näissä tilanteissa päätöksen edunvalvonnan aloittamisesta tekee tuomioistuin Digi- ja väestötietoviraston hakemuksesta (ks. Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä).

Edunvalvonta edellyttää, että henkilö ei enää kykene huolehtimaan asioistaan ja että niitä ei muulla tavoin hoideta asianmukaisesti. Aloite edunvalvonnasta voi tulla henkilöltä itseltään, hänen läheiseltään tai keneltä tahansa ulkopuoliselta. Jos henkilö hakeutuu oma-aloitteisesti edunvalvontaan, asia voidaan hoitaa melko kevyesti, ilman tuomioistuinprosessia. Henkisten kykyjen heikkenemiseen kannattaa yleensäkin varautua hyvissä ajoin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]