Minilex - Lakipuhelin

Päämiehen kuuleminen ennen edunvalvojan määräämistä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilölle, joka on kykenemätön huolehtimaan itsestään ja taloudellisista asioistaan ja jonka tällainen kykenemättömyys on vaaraksi hänen varallisuudelleen, voidaan määrätä edunvalvoja. Edunvalvoja voidaan määrätä vain, jos lievempiä keinoja henkilön suojaamiselle ei ole. Edunvalvojaa voi hakea sen tarpeessa oleva itse taikka tällaisen henkilön läheinen.

Kun kyse on päämiehen itsensä käynnistämästä eli oma-aloitteisesta edunvalvonnasta, Digi- ja väestötietovirastolla on holhousviranomaisena toimivalta määrätä edunvalvoja. Päämiehen on tällöin ymmärrettävä asian merkitys sekä nimenomaisesti itse haettava edunvalvojan määräämistä. Holhousviranomaisella on velvollisuus kuulla sitä, jonka edunvalvomisesta on kyse, henkilökohtaisesti tämän hakemuksen johdosta. Tällä velvollisuudella on tarkoitus selvittää, onko hakija ymmärtänyt asian merkityksen. Holhousviranomainen ei voi määrätä edunvalvojaa, jos hakijaa ei voida hänen tilansa takia kuulla. Edunvalvojaa ei voida myöskään siinä tapauksessa määrätä, että lääkärintodistuksesta ilmenee, ettei hakija ymmärrä asian merkitystä. Edunvalvojaa ei voida määrätä silloinkaan, jos kuulemisessa ilmenee, ettei kyse olekaan päämiehen omasta, vapaaehtoisesta hakemuksesta, vaan esimerkiksi lähisukulaisen pyrkimyksestä saada ”hakija” edunvalvontaan.

Kuulemisen tarkoituksen on varmistua siitä, että kyse todellakin on aito ja vastaa hakijan tahtoa sekä ymmärrystä. Hakijalle on neuvomalla selvitettävä edunvalvonnan merkitys. Neuvonnan yhteydessä voikin ilmetä, ettei edunvalvonnalle ole tarvetta, tai että hakijan tarpeisiin soveltuu paremmin vaikkapa edunvalvontavaltuutus. Kuuleminen toimitetaan käytännössä siten, että holhousviranomaisen viranhaltija keskustelee hakijan kanssa. Välitön kasvokkain kuuleminen on siten ehdoton pääsääntö.

Kun hakemus edunvalvojan määräämiseksi on selvä ja riidaton, hakemus Digi- ja väestötietovirastolle on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Kun asia on selvä ja riidaton, virastolla ei ole velvollisuutta kuulla hakijan läheisiä. Mikäli edunvalvonnan määräämistä koskeva asia on riitainen, tuomioistuinmenettely on tarkoituksenmukaisempi. Tällöin osapuolten on sujuvampaa esittää näkemyksensä ja vaatimuksensa. Oma-aloitteinen edunvalvojan määräämisemenettely on mahdollinen siis vain niissä tapauksissa, joissa holhousviranomainen on vakuuttunut siitä, että hakemus perustuu hakijan omaan vakaaseen tahtoon.

Lakimiehemme avustavat kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa