Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden jättäminen päämiehelle henkilökohtaista käyttöä varten

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojan on jätettävä päämiehelle käyttövaroja sen verran kuin katsotaan tarpeelliseksi ja kohtuulliseksi. Tarkempi määrä riippuu siitä, millaisiin elinoloihin päämies on tottunut. Lisäksi päämiehelle jätetään se omaisuus, jonka hän tarvitsee henkilökohtaiseen käyttöönsä, kuten vaatteet ja koti-irtaimisto.

Edunvalvoja voi jättää muutakin omaisuutta päämiehen vallintaan, mikäli se katsotaan päämiehen edun mukaiseksi. Jos päämies kykenee vielä hoitamaan valtaosaa omaisuudestaan, ei hänen määräysvaltaansa pidä siltä osin rajoittaa. Toisinaan päämiehen tila saattaa kohentua. Tällöin hänen määräysvallassaan olevaa omaisuutta lisätään asteittain, jotta hän voi totutella päätöksentekoon. Jos päämies saa vallita tiettyä omaisuutta, hän saa vallita myös sen tuottoa (esimerkiksi korkoa) ja sen sijaan tulevaa omaisuutta.

Kun laki sallii, edunvalvoja saa ottaa hoitoonsa vajaavaltaisen päämiehen sellaisen omaisuuden, jonka on aiemmin jättänyt tämän käyttöön. Tämä edellyttää, että vajaavaltainen käyttää omaisuuttaan selvästi vastoin etuaan, tai että tästä on ilmeinen vaara. Käytännössä kyse on usein siitä, että toiset huijaavat tai kiskovat vajaavaltaiselta rahaa. Pelkkä tuhlaavaisuus ei kuitenkaan täytä edellytystä, ellei se saata päämiehen taloutta perikatoon. Jos vajaavaltainen haluaa elämäänsä hieman ylellisyyttä, muilla ei ole siihen nokan koputtamista.

Äskeinen lainkohta koskee vain vajaavaltaista päämiestä. Kun päämies on täysivaltainen, edunvalvoja voinee ottaa omaisuutta päämiehen vallinnasta omaan hoitoonsa vain, jos päämies sallii. Kun päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu tietyn omaisuuden osalta, eri omaisuuslajeja voivat koskea eri normit. Kuitenkin joka tapauksessa päämiehen pankkitilivaroista määrää yksin edunvalvoja, ellei hän päätä toisin. Voihan pankkitiliin kohdistuva huijaus viedä valtaosan päämiehen varoista yhdessä hujauksessa.

Edunvalvojan tulee jättää päämiehelle käyttövaroja, minkä lisäksi hän voi jättää tämän vallintaan muutakin omaisuutta. Se, voiko edunvalvoja ottaa tarvittaessa hoitoonsa näitä päämiehen varoja, riippuu siitä, minkä verran tämän toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Pankkitilivaroista määrää kuitenkin edunvalvoja. Lainsäädännössä siis sovitetaan yhteen päämiehen oikeus määrätä omaisuudestaan sekä tarve suojata häntä väärinkäytöksiltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa