Minilex - Lakipuhelin

Oikeudesta saada perintö

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Laissa käytetään ilmausta perittävä viittaamaan vainajaan, jonka omaisuus tulee jaettavaksi hänen kuolemansa jälkeen. Perillinen on puolestaan se henkilö, joka saa perintöoikeuden vainajan omaisuuteen. Suomen lain mukaan perinnön voi saada se, joka elää perittävän henkilön kuolinhetkellä. Syntymätön lapsi, joka on siitetty ennen perittävän kuolemaa, tulee perillisen asemaan, jos hän sittemmin syntyy elävänä. Laissa ei kuitenkaan mainita, että lapsen tulisi olla elinkelpoinen. Riittää siis, että lapsi syntyy elävänä.

Henkilö saa perillisen aseman tiettyjen edellytysten vallitessa. Perintöoikeuden saamiseen vaaditaan näin ollen vainajan ja perillisen välinen sukulaisuussuhde, avioliitto, rekisteröity parisuhde tai ottolapsisuhde. Perintöosuudet määräytyvät lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan silloin, kun vainajalta ei ole jäänyt testamenttia.

Mikäli perillinen kuolee, eikä kyetä todistamaan että hän on elänyt perittävän jälkeen, katsotaan hänen tällöin kuolleen ennen perittävää. Tämä olettama katsotaan merkitykselliseksi esimerkiksi silloin, kun kuolema koituu yhtä aikaa useamman perheenjäsenen, kuten perheen isän ja tyttären, kohtaloksi. Näin voi olla esimerkiksi liikenneonnettomuustilanteissa. Mikäli ei siis pystytä näyttämään toteen, että tytär on elänyt isänsä jälkeen, katsotaan tyttären kuolleen ennen isäänsä.

Myös ulkomaalaisella on oikeus perintöön Suomessa. Oikeus on yhtäläinen suomen kansalaisen perintöoikeuden kanssa. Tosin lain mukaan asetuksella on mahdollista säätää rajoituksia tälle oikeudelle, mikäli ulkomaalaisen kotivaltiossa suomen kansalaisella ei ole vastaavaa perintöoikeutta tai tämä oikeus on säädetty huonommaksi kuin kyseessä olevan ulkomaalaisen kotivaltion kansalaisen oikeus.

Erityisiä säännöksiä liittyy tilanteeseen, jossa henkilö on ollut pidemmän aikaa kadoksissa antamatta itsestään tietoja tai hän on ilmeisesti saanut surmansa. Tällöin henkilö voidaan julistaa kuolleeksi. Tällaiset tilanteet varsinkin saattavat olla monimutkaisia perintöoikeuden näkökulmasta ja herättävät monia kysymyksiä. Tämän vuoksi onkin hyvä kääntyä lakimiehen puoleen sekä keskustella hänen kanssaan tarkemmin asiasta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »