Minilex - Lakipuhelin

Testamentista luopuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin saajalla on perittävän kuoleman jälkeen oikeus luopua testamenttiin perustuvasta oikeudestaan. Testamentin saaja voi luopua joko yleistestamentista tai tiettyä omaisuutta koskevasta legaatista. Ketään ei siis voida pakottaa ottamaan testamenttiomaisuutta vastaan. Testamentista luopuminen vapauttaa testamentin saajan myös perintöverosta, jos testamentin saajan ei voida tulkita ottaneen testamenttiomaisuutta vastaan ennen kuin hän on ilmaissut halunsa luopua testamentista.

Testamentin saajan on tehtävä kirjallinen luopumisilmoitus, jonka hän on allekirjoittanut ja josta käy ilmi hänen luopumistahtonsa. Testamentin saaja ei voi luopua testamenttiin perustuvasta oikeudestaan enää silloin, kun hän on ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen testamenttiomaisuus vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että testamentista luopumisen tehokkuus riippuu siitä, onko testamentin saaja ryhtynyt omaisuuteen ennen luopumistahtonsa ilmoittamista. Testamentin saaja ei siis saa määrätä omaisuudesta ennen testamentista luopumistaan tai muuten hänen katsotaan ottaneen omaisuus vastaan.

Testamentista luopuminen sitoo myös testamentin saajan velkojia. Oikeutta testamenttiin ei oteta kuuluvaksi konkurssipesään, jos testamentin saaja on perittävän kuoleman jälkeen, mutta ennen konkurssin alkamista luopunut oikeudestaan testamenttiin. Testamentin saajan oikeus testamenttiin ja näin ollen testamenttiomaisuus ei kuulu konkurssipesään myöskään silloin, kun testamentin saaja on luopunut oikeudestaan testamenttiin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja testamenttiin perustuvasta oikeudestaan.

Oikeutta testamenttiin ei voida myöskään ulosmitata, mikäli testamentin saaja on sitovasti luopunut oikeudestaan ennen ulosmittauksen alkamista. Jos ulosmittauspäätös on jo tehty, ei testamentin saaja voi enää ulosmittauksen hakijaa sitovasti luopua oikeudestaan.

Testamentista luopuminen saattaa herättää monia kysymyksiä, varsinkin testamentin saajan velkojan näkökulmasta. Lisäksi joissain tilanteissa saatetaan kyseenalaistaa, onko testamentista luopuminen tehty pätevästi. Epäselvissä tilanteissa kannattaa pyytää lakimieheltä apua asian selvittämisessä, jotta asia tulee asianmukaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa