Minilex - Lakipuhelin

Oikeus saada testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin saajaksi voi tulla vain henkilö, joka on elossa testamentin tekijän kuolinhetkellä. Saajana voi olla myös sellainen henkilö, joka on siitetty ennen testamentin tekijän kuolemaa ja joka syntyy sittemmin elävänä. Lapsen elinkelpoisuudella tai elinajalla ei ole merkitystä testamentin saannin kannalta. Vaikka lapsi olisi elossa vain hetken, hän pääsee osalliseksi testamenttiin, ja hänen oikeutensa siihen siirtyy eteenpäin hänen omille perillisilleen.

Testamentissa on kuitenkin mahdollista määrätä lopullisiksi testamentin saajiksi myös testamentin saajan tulevaisuudessa syntyvät lapset. Tällöin he saavat omaisuuden täydellä omistusoikeudella viimeistään silloin, kun testamentin ensisaaja kuolee tai kun muulla henkilöllä mahdollisesti oleva oikeus omaisuuteen lakkaa olemasta voimassa.

Jos testamentin saaja ja tekijä kuolevat yhtä aikaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, tilanteen tulkitaan niin, että testamentin saaja on kuollut ennen tekijää. Testamentattu omaisuus menee näin ollen testamentin saajan jälkeläiselle, jos tällä on oikeus periä testamentin tekijä eikä testamentista muuta johdu.

Ulkomaalaisella on pääsäännön mukaan oikeus tulla testamentin saajaksi yhtä lailla kuin suomalaisellakin. Kuitenkin jos ulkomaalaisen kotimaassa Suomen kansalaisella ei olisi perintöoikeutta tai hänellä olisi huonompi asema perinnön saajana kuin sen maan omalla kansalaisella, asetuksella voidaan määrätä vastaavanlainen rajoitus koskemaan tietyn maan kansalaisen oikeutta testamentin saantiin Suomessa.

Mikäli oikeus saada testamentti mietityttää joko testamentin tekijän tai saajan näkökulmasta, lakipuhelimeen soittamalla saat asiantuntevaa apua ja neuvoja.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa