Minilex - Lakipuhelin

Testamentin saajan ja perillisen oikeuden vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perillisen ja testamentin saajan on saatettava oikeutensa voimaan viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Mikäli näin ei menetellä, oikeus perintöön vanhenee ja se menetetään. Oikeuden voimaan saattamisella tarkoitetaan siis perinnön vastaanottamista. Edellä mainitut seikat tarkoittavat sitä, että perintöön oikeutetun on toimittava aktiivisesti, jotta hän voi suojata oikeutensa saada perintö. On hyvä huomata, että laissa säädetty kymmenen vuoden määräaika on absoluuttinen, eikä edes laillinen este jatka määräaikaa.

Mikäli testamenttiin perustuva oikeus alkaa myöhemmin kuin perittävän kuolinhetkellä, kymmenen vuoden määräaika lasketaan vasta sen oikeuden alkamisesta lähtien.

Kymmenen vuoden määräaikaa voidaan myös oikeuden määräyksellä lyhentää. Lyhentämistä on haettava oikeudelle toimitettavalla hakemuksella. Lyhentämistä voi hakea se henkilö, jolla on perillisen tai testamentinsaajan ohella tai lähinnä hänen jälkeensä oikeus jäämistöön. Oikeus voi määrätä, että ensisijaisen perillisen on saatettava oikeutensa voimaan enintään vuoden pituisen määräajan kuluessa siitä, kun tuomioistuin on antanut hänelle tiedon tästä määräyksestä.

Kun perillinen haluaa saattaa perintöoikeutensa voimaan, hänen tulee ottaa perintö vastaan tai ilmoittaa vaatimuksensa sille tai niille henkilöille, jotka ovat ottaneet perinnön vastaan. Oleellista on se, että perillinen tuo esille perinnön vastaanottotahtonsa. Mikäli perintöä ei ole vielä jaettu, tulee perillisen ilmoittaa vaatimus sille henkilölle, joka hoitaa pesää. Vaatimus voidaan esittää myös oikeudelle. Jos perilliselle on määrätty uskottu mies valvomaan hänen oikeuttaan perintöön, tulee perillisen ilmoittaa vastaanottotahtonsa hänelle ja hän antaa siitä tiedon oikeudelle.

Kun vastaanottaminen siis tapahtuu määräajan puitteissa, on perintöoikeus saatettavissa voimaan. Tässä ja edellisessä kappaleessa selostetut perillistä koskevat säännökset koskevat soveltuvin osin myös testamentin saajaa. Lakipuhelimeen soittamalla saat tarkempia neuvoja liittyen testamentin saajan oikeuden vanhentumiseen.

Jos perinnön tai testamentin vastaanotto laiminlyödään, perintö menee sille joka olisi saanut sen siinä tilanteessa, että perillinen tai testamentin saaja olisi kuollut ennen perittävää. Lainkäytössä omaksutun kannan mukaan myös sijaantuloperillisen oikeus perintöön vanhenee säädetyssä kymmenen vuoden määräajassa. Jos perillinen menettää oikeutensa perintöön vanhentumisen johdosta, hän ei myöskään ole perintöverovelvollinen.

Kannattaa keskustella lakimiehen kanssa, mikäli perinnön tai testamentin vastaanottamiseen liittyvät seikat mietityttävät.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »