Minilex - Lakipuhelin

Mikä on holhousrekisteri?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Holhousasioiden rekisteri on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä valtakunnallinen rekisteri, joka sisältää tietoja edunvalvonnan piirissä olevista henkilöistä sekä edunvalvojista.

Täysi-ikäinen merkitään rekisteriin, kun hänelle määrätään edunvalvoja. Lisäksi rekisteriin tehdään erillinen merkintä, jos hänen toimintakelpoisuuttaan myöhemmin rajoitetaan. Poikkeuksellisesti rekisterimerkintää ei kuitenkaan tarvita, jos edunvalvonta ei sisällä omaisuuden hoitamista.

Rekisteriin merkitään ensinnäkin päämiehen ja edunvalvojan tunniste- ja yhteystiedot. Sinne merkitään myös edunvalvontavaltuutuksen valtuuttajan ja valtuutetun tunniste- ja yhteystiedot. Holhousasioiden rekisteriin saadaan merkitä lisäksi muun muassa tiedot henkilön toimintakelpoisuuden rajoittamisesta ja tarkempia tietoja rajoituksen sisällöstä, sekä tietoja edunvalvojan tehtävästä ja edunvalvontavaltuutuksen sisällöstä. Rekisteriin voidaan lisäksi merkitä tietoja omaisuusluettelon, tilin ja hoitosuunnitelman antamisesta ja tarkastamisesta.

Alle 18-vuotias merkitään rekisteriin, jos hänen edunvalvojakseen määrätään muu kuin hänen vanhempansa. Alaikäinen merkitään myös, jos hänen omaisuutensa tai osuutensa kuolinpesän varoista ylittää 20 000 euroa.

Rekisteriä ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto ja Ahvenanmaan alueella Ahvenanmaan valtionvirasto. Rekisterin tietojen luovuttamisesta eteenpäin päättää aina rekisterin pitäjä. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada rekisteristä tieto siitä, onko tietty henkilö edunvalvonnassa, kuka hänen edunvalvojansa on, sekä onko henkilön toimintakelpoisuutta rajoitettu.

Edunvalvojalla on oikeus saada rekisteristä tarkat tiedot tehtävästään ja päämiehestään. Jokaisella on luonnollisesti oikeus saada tietää, mitä häntä itseään koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Viranomaiset ja Kela saavat pyytää rekisteristä toiminnalleen tarpeelliset tiedot.

Tiedonsaantia rajoitetaan kuitenkin ajallisesti. Kun edunvalvonta on päättynyt, eli tyypillisesti päämies kuollut tai alaikäinen täyttänyt 18 vuotta, tiedonsaantioikeus on vain sillä, joka tarvitsee tietoa oikeutensa, velvollisuutensa tai etunsa hoitamiseksi. Jos esimerkiksi juuri kuolleen päämiehen sopimuksia peräytetään, sopimuskumppani voi tarvita tietoja edunvalvonnasta. Kaikki rekisterin tiedot kuitenkin poistetaan, kun edunvalvonnan päättymisestä on kulunut kymmenen vuotta.

Vinkit

- Holhousrekisteriin merkitään edunvalvonnan piiriin kuuluvat henkilöt ja heidän edunvalvojansa

- Rekisteristä annetaan todistuksia esimerkiksi siitä, onko henkilölle määrätty edunvalvoja tai onko hänen toimikelpoisuuttaan rajoitettu

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa