Minilex - Lakipuhelin

Mikä on holhousrekisteri?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Holhousasioiden rekisteri sisältää tietoja edunvalvonnasta olevista henkilöistä sekä edunvalvojista.

Täysi-ikäinen merkitään rekisteriin, kun hänelle määrätään edunvalvoja. Lisäksi tehdään erillinen merkintä, jos hänen toimintakelpoisuuttaan myöhemmin rajoitetaan. Merkintää ei kuitenkaan tarvita, jos edunvalvonta poikkeuksellisesti ei sisällä omaisuuden hoitamista. Alaikäinen merkitään rekisteriin, jos hänen edunvalvojakseen määrätään muu kuin hänen vanhempansa. Alaikäinen merkitään myös, jos hänen omaisuutensa tai osuutensa kuolinpesän varoista ylittää 20 000 euroa.

Rekisteriin merkitään ensinnäkin edunvalvojan ja päämiehen tunniste- ja yhteystiedot. Niin ikään edunvalvontavaltuutuksen valtuuttajan ja valtuutetun tunniste- ja yhteystiedot merkitään rekisteriin. Rekisteriin saadaan merkitä lisäksi muun muassa tiedot henkilön toimintakelpoisuuden rajoittamisesta ja rajoituksen sisällöstä sekä edunvalvojan tehtävästä ja edunvalvontavaltuutuksen sisällöstä. Rekisteriin voidaan merkitä tietoja myös omaisuusluettelon, tilin ja hoitosuunnitelman antamisesta ja tarkastamisesta.

Rekisteriä ylläpitävät aluehallintovirastot ja maistraatit. Tietojen luovuttamisesta päättää maistraatti. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada rekisteristä tieto siitä, onko tietty henkilö edunvalvonnassa, kuka hänen edunvalvojansa on, sekä onko henkilön toimintakelpoisuutta rajoitettu.

Edunvalvojalla on oikeus saada rekisteristä tarkat tiedot tehtävästään ja päämiehestään. Jokaisella on luonnollisesti oikeus saada tietää, mitä häntä itseään koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Viranomaiset ja Kela saavat rekisteristä tarpeelliset tiedot.

Tiedonsaantia rajoitetaan kuitenkin ajallisesti. Kun edunvalvonta on päättynyt, eli tyypillisesti päämies kuollut tai alaikäinen aikuistunut, tiedonsaantioikeus on vain sillä, joka tarvitsee tietoa oikeutensa, velvollisuutensa tai etunsa hoitamiseksi. Jos esimerkiksi juuri kuolleen päämiehen sopimuksia peräytetään, sopimuskumppani voi tarvita tietoja edunvalvonnasta. Yhtä kaikki rekisterin tiedot poistetaan, kun edunvalvonnan päättymisestä on kulunut kymmenen vuotta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa