Minilex - Lakipuhelin

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos edunvalvonnan tarpeessa olevalla henkilöllä ei ole lähisukulaisia, ei holhousviranomainen eli Digi- ja väestötietovirasto usein saa asiasta tietoa ajoissa. Esimerkiksi yksin asuva vanhus jää usein huomiotta. Tällöin voi tapahtua väärinkäytöksiä sekä loukkauksia yksilön etuja ja oikeuksia vastaan.

Tiedonkulun parantamiseksi laki antaa jokaiselle oikeuden ilmoittaa henkilöstä, joka ilmeisesti on edunvalvonnan tarpeessa. Samalla säädetään, että vaitiolovelvollisuus ei estä tätä ilmoitusta. Niinpä esimerkiksi sosiaaliviranomainen, lääkäri, sairaanhoitaja tai pappi voi tehdä ilmoituksen riippumatta siitä, mitä salassapitovelvoitteita heillä yleisesti on. Ilmoitus tehdään sille holhousviranomaiselle, jonka toimialueella ilmoituksen kohteella on kotikunta. Ellei hänellä ole kotikuntaa, ilmoitus tehdään holhousviranomaiselle, jonka toimialueella hän pääasiassa oleskelee.

Lain esitöissä tarkennetaan, että ilmoitus voidaan tehdä, jos henkilö on sangen todennäköisesti edunvalvonnan tarpeessa. Edunvalvontaa tarvitaan silloin, kun henkilö on kyvytön huolehtimaan itseään tai omaisuuttaan koskevista asioista, eivätkä asiat muutoin tule asianmukaisesti hoidetuiksi. Käytännössä on usein helppo huomata, milloin esimerkiksi muistisairas henkilö ei selviydy arkisista askareistaan.

Ilmoitus voi toisinaan olla perusteeton tai turha, jos henkilöllä esimerkiksi on jo edunvalvoja. Tästä ei kuitenkaan seuraa mitään haittaa tai sanktiota ilmoittajalle. Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta ei vielä aiheuta kohdehenkilölle mitään oikeudenmenetyksiä. Ilmoituksen saatuaan holhousviranomainen selvittää, onko edunvalvonnalle tarvetta. Jos on, edunvalvontaprosessi etenee tuomioistuimeen, jos taas ei ole, asia jää siihen.

Jokainen voi osaltaan huolehtia siitä, että edunvalvontaa tarvitsevia ihmisiä ei käytetä taloudellisesti hyväksi. Jos tällaisen ihmisen huomaa, voi ilmoittaa holhousviranomaiselle, joka tutkii asian. 

Vinkit

- Jokaisella on oikeus tehdä ilmoitus holhousviranomaiselle eli Digi- ja väestötietovirastolle henkilöstä, joka on ilmeisesti edunvalvonnan tarpeessa, edes vaitiolovelvollisuus ei estä ilmoituksen tekoa

- Ilmoituksen saatuaan holhousviranomainen ottaa selvää, onko edunvalvonnalle tarvetta

- Jos ilmoitus on perusteeton tai turha, ei siitä aiheudu toimenpiteitä ilmoituksen kohteelle, eikä myöskään sanktioita ilmoittajalle

- Jokainen voi osaltaan huolehtia siitä, että edunvalvontaa tarvitsevia ihmisiä ei käytetä taloudellisesti hyväksi

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa