Minilex - Lakipuhelin

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos edunvalvonnan tarpeessa olevalla henkilöllä ei ole lähisukulaisia, maistraatti ei usein saa asiasta tietoa ajoissa. Esimerkiksi yksin asuva vanhus jää usein huomiotta. Tällöin voi tapahtua väärinkäytöksiä. Tiedonkulun parantamiseksi laki antaa jokaiselle oikeuden ilmoittaa henkilöstä, joka ilmeisesti on edunvalvonnan tarpeessa.

Samalla säädetään, että vaitiolovelvollisuus ei estä tätä ilmoitusta. Niinpä esimerkiksi sosiaaliviranomainen, lääkäri, sairaanhoitaja tai pappi voi tehdä ilmoituksen riippumatta siitä, mitä salassapitovelvoitteita heillä yleisesti on. Ilmoitus tehdään sille maistraatille, jonka toimialueella ilmoituksen kohteella on kotikunta. Ellei hänellä ole kotikuntaa, ilmoitus tehdään maistraatille, jonka toimialueella hän pääasiassa oleskelee.

Lain esitöissä tarkennetaan, että ilmoitus voidaan tehdä, jos henkilö on sangen todennäköisesti edunvalvonnan tarpeessa. Edunvalvontaahan tarvitaan silloin, kun henkilö on kyvytön huolehtimaan itseään tai omaisuuttaan koskevista asioista, eivätkä asiat muutoin tule asianmukaisesti hoidetuiksi. Käytännössä on usein helppo huomata, milloin esimerkiksi muistisairas henkilö ei selviydy arkisista askareista.

Ilmoitus voi toisinaan olla perusteeton, jos henkilöllä esimerkiksi on jo edunvalvoja. Tästä ei seuraa mitään haittaa tai sanktiota ilmoittajalle. Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta ei näet vielä aiheuta kohdehenkilölle mitään oikeudenmenetyksiä. Ilmoituksen saatuaan maistraatti selvittää, onko edunvalvonnalle tarvetta. Jos on, edunvalvontaprosessi etenee tuomioistuimeen, jos taas ei ole, asia jää siihen.

Jokainen voi osaltaan huolehtia siitä, että edunvalvontaa tarvitsevia ihmisiä ei käytetä taloudellisesti hyväksi. Jos tällaisen ihmisen huomaa, voi ilmoittaa maistraattiin, joka tutkii asian. Vaitiolovelvollisuus ei estä tätä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa