Minilex - Lakipuhelin

Eläkeläisten edunvalvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eläkeläinen, esimerkiksi ikääntynyt henkilö voi tarvita edunvalvontaa, jos hän ei pysty huolehtimaan omista asioistaan. Tällöin eivät myöskään kevyemmät toimenpiteet, kuten valtakirjan käyttö, ole riittäviä tai mahdollisia. Samoin alaikäinen eläkkeensaaja tarvitsee edunvalvontaa. Edunvalvonta pääasiassa koskee edunvalvottavan taloudellisten asioiden hoitamista. Ikääntyneiden ja sairaiden kohdalla edunvalvojan tulee yleensä huolehtia myös tarvittavasta hoidosta. Edunvalvonta voidaan järjestää eri tavoin riippuen tilanteesta. Edunvalvojana voi toimia läheinen tai muu henkilö.

Vajaavaltaisella tarkoitetaan vajaavaltaiseksi julistettua henkilöä tai alaikäistä. Alaikäinen katsotaan ikänsä puolesta kykenemättömäksi hoitamaan täysipainoisesti omia asioitaan. Yleensä alaikäisen vanhemmat toimivat edunvalvojina. Täysi-ikäinen henkilö voidaan julistaa vajaavaltaiseksi yleensä silloin, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Vajaavaltaisuus tarkoittaa toimikelpoisuuden kokonaisvaltaista menettämistä. Vajaavaltaiseksi julistamisen jälkeen henkilö ei voi enää itsenäisesti tehdä päteviä oikeustoimia, vaan tarvitsee edunvalvojan myötävaikutuksen. Ikääntyneellä henkilöllä voi olla esimerkiksi vakava muistisairaus, joka voimakkaasti heikentää hänen kykyään hoitaa asioita. Tällöin määrätään edunvalvoja laajoin toimivaltuuksin.

Edunvalvoja voidaan määrätä, vaikka henkilön toimintakyky ei ole erityisesti alentunut. Iäkäs henkilö voi tarvita vain tukea ja apua taloudellisten asioiden hoitamisessa. Tällöin ei välttämättä tarvitse tuomioistuimen toimesta rajata henkilön toimikelpoisuutta lainkaan. Toimikelpoisuutta voidaan kuitenkin rajata vain tietyiltä osin ilman, että henkilöä julistetaan vajaavaltaiseksi. Tällöin edunvalvoja määrätään hoitamaan näitä rajattuja asioita.

Henkilö voi varautua esimerkiksi ikääntymisen tuomiin terveydellisiin ongelmiin edunvalvontavaltuutuksella. Siinä määrätään, miten edunvalvottavan asioita tulee hoitaa, jos hän menettää toimintakykynsä. Edunvalvontavaltuutuksessa nimetään edunvalvontatehtävään suostunut henkilö. Edunvalvontavaltuutus tehdään muotomääräyksiä noudattaen ja se tulee vahvistaa holhousviranomaisessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa