Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta testamenttiin liittyvissä asioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvonnalla pyritään esimerkiksi vajaavaltaisen, sairastuneen tai poissaolevan henkilön etujen ja oikeuksien turvaamiseen taloudellisissa sekä muissa asioissa. Henkilölle voidaan määrätä tuomioistuimen päätöksellä edunvalvoja tai hänen toimintakelpoisuuttaan voidaan rajoittaa. Edunvalvonnalla voidaan esimerkiksi henkilön varallisuusasioiden lisäksi pyrkiä turvaamaan kuolleen perijän tai testamentinsaajan oikeus perintöön. Edunvalvonnalla on merkitystä myös testamentin tekemiseen.

Suomessa kuolleen omaisuus jaetaan perimysjärjestyksen mukaisesti, mikäli kuollut henkilö ei ole laatinut testamenttia. Ainoastaan testamentilla henkilö voi määrätä omaisuutensa jakautumisesta kuolemansa jälkeen. Testamenttityyppejä ovat muun muassa yleistestamentti ja omistusoikeustestamentti.

Edunvalvoja on tuomioistuimen määräämä henkilö, joka suostuu tehtävään ja on tehtävään sopiva. Edunvalvojan tehtävät voivat rajoittua tiettyihin taloudellisiin oikeustoimiin tai tiettyyn omaisuuteen. Laajimmillaan hänellä voi olla oikeus edustaa kaikissa päämiehen omaisuutta koskevissa oikeustoimissa sekä asioissa, joita päämies ei kykene ymmärtämään.

Edunvalvoja ei ole kuitenkaan kelpoinen edustamaan erityisen henkilökohtaisissa asioissa. Tällainen asioita ovat esimerkiksi testamentin tekeminen tai peruuttaminen. Edunvalvojalla on oikeus kuitenkin edustaa testamentin tiedoksiantoa tai moittimista perillisen tai testamentinsaajan puolesta.

Holhousviranomaiselle on ilmoitettava, jos kuolleen henkilön perillisellä tai testamentinsaajalla ei ole edunvalvojaa ja hänen toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai hän on vajaavaltainen. Tuomioistuin määrää edunvalvojan, mikäli kuolleen perillistä tai testamentissa mainittua testamentinsaajaa ei tiedetä tai häntä ei tavoiteta, koska hänen olinpaikkaansa ei tiedetä. Edunvalvoja määrätään myös tilanteessa, jossa perillinen tai muu testamentinsaaja ei muusta syystä voi valvoa oikeuksiaan perinnön suhteen.

Testamentissa voi myös olla lisämaininta, jonka mukaan omaisuutta ei tule antaa päämiehen edunvalvojan hoidettavaksi. Silloin edunvalvoja ei hoida omaisuutta, vaan se määrätään muun henkilön hoidettavaksi, jos toisen henkilön määrääminen omaisuuden hoitamiseen on päämiehen edun mukaista.

Testamentin osakkaat voivat päättää vapaasti perinnönjaon toimittamisesta. Edunvalvojalla ei kuitenkaan ole oikeutta tehdä sopimuksia perinnönjakoon liittyen, mikäli perinnönjaossa ei ole mukana pesänjakajaa. Pesänjakaja on henkilö, joka tuomioistuimen määräämänä toimittaa perinnönjaon.

Edunvalvojalla ei siis ole oikeutta laatia tai peruuttaa testamenttia, ja vain pesänjakajan ollessa läsnä edunvalvojalla on oikeus sopia perinnönjaosta päämiehensä puolesta. Laissa on erikseen säädelty, miten tuntematon tai tuntemattomassa olinpaikassa sijaitsevan testamentinsaajan etuja valvotaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa