Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta ja tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojan tärkein tehtävä on ajaa päämiehensä etua ajatellen ainoastaan tämän parasta. Lain mukaan edunvalvojalla on kelpoisuus edustaa päämiestään tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa, jollei tuomioistuin ole tehtävää antaessaan toisin määrännyt tai jollei toisin ole säädetty. Jos tuomioistuin on niin määrännyt, edunvalvojalla on oikeus edustaa päämiestään myös sellaisessa tämän henkilöä koskevassa asiassa, jonka merkitystä päämies ei kykene ymmärtämään. 

Käytännössä määrätessään edunvalvojan tuomioistuin tai holhousviranomainen samalla määrittelevät tämän tehtävät. Määräys voidaan rajoittaa koskemaan yksittäistäkin asiaa, esimerkiksi tietyn kiinteistön myyntiä. Ennen kuin edunvalvoja tekee päätöksen tehtäviinsä kuuluvassa asiassa, hänen on tiedusteltava päämiehensä mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta.

Jos päämiehellä on useampia edunvalvojia, tulee heidän yhdessä huolehtia edunvalvojalle kuuluvista tehtävistä, jollei tuomioistuin ole päättänyt tehtävien jaosta edunvalvojien kesken. Tällaisesta tilanteesta on esimerkkinä alaikäisen vanhemmat, jotka toimivat yhdessä lapsensa edunvalvojina tämän täysi-ikäisyyteen asti.

Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Edunvalvojan on säilytettävä omaisuus, jota päämies edunvalvonnan kestäessä tai myöhemmin tarvitsee asumista tai elinkeinon harjoittamista varten, tai jolla muutoin on päämiehelle erityistä arvoa. Edunvalvoja ei saa myöskään lahjoittaa mitään päämiehensä omaisuutta ilman erillistä sopimusta asiasta. 

Täysi-ikäiselle määrätyn edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että päämiehelle järjestetään sellainen hoito, huolenpito ja kuntoutus, jota on päämiehen huollon tarpeen ja olojen kannalta sekä päämiehen toivomukset huomioon ottaen pidettävä asianmukaisena.

Jos edunvalvoja ylittää tehtäviensä rajat, eivät hänen tekemänsä toimet ole laillisia. Toisin sanoen oikeustoimi, jonka tekemiseen edunvalvojalla ei ollut kelpoisuutta, ei sido päämiestä.

Vinkit

- Edunvalvojan tehtävä on hoitaa päämiehensä asioita edistäen tämän etua parhaansa mukaan

- Holhousviranomainen tai tuomioistuin määrätessään edunvalvojan myös määrittelevät tämän tehtävät (poikkeuksena tästä alaikäisen lapsen vanhemmat)

Varoitukset

-  Oikeustoimi, jonka tekemiseen edunvalvojalla ei ollut kelpoisuutta, ei sido päämiestä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa