Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta ja oikeus tehdä sopimuksia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojan määrääminen ei sellaisenaan estä edunvalvonnan kohdetta eli päämiestä tekemästä oikeustoimia tai vallitsemasta omaisuuttaan. Päämiehen oikeus tehdä sopimuksia säilyy siis lähtökohtaisesti. Oikeustoimikelpoisuus riippuu edunvalvonnan asteesta. Esimerkiksi vajaavaltaisella henkilöllä ei ole lainkaan sopimuksenteko-oikeutta, mutta edunvalvonta ei läheskään aina merkitse näin suurta puuttumista päämiehen oikeustoimikelpoisuuteen.

Perusmääräys edunvalvojasta ei vaikuta mitenkään päämiehen oikeuteen tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Ainoastaan henkilön oikeus vallita pankkitiliään päättyy. Jos perusmääräys edunvalvojasta ei riitä turvaamaan päämiehen taloudellisen edun toteutumista, tuomioistuin voi määrätä, että edunvalvonnan kohde saa tehdä tiettyjä oikeustoimia vain yhdessä edunvalvojansa kanssa. Oikeus tehdä sopimuksia voi olla tällainen oikeustoimi, johon päämies saa ryhtyä ainoastaan edunvalvojan suostumuksesta.

Mikäli päämies ei kykene esimerkiksi ymmärtämään sopimusten merkitystä, tuomioistuin voi määrätä, että edunvalvonnan kohde ei saa lainkaan tehdä sopimuksia. Päämiehen oikeustoimikelpoisuus säilyy periaatteessa muiden toimien osalta, eikä tällainen rajoitus vielä merkitse henkilön vajaavaltaisuutta. Vajaavaltaiseksi julistaminen on viimesijainen keino puuttua henkilön oikeustoimikelpoisuuteen. Myös alle 18-vuotiaat ovat suoraan ikänsä perusteella vajaavaltaisia.

Henkilöllä, jonka kanssa vajaavaltainen on tehnyt sopimuksen ilman valtuuksia, on oikeus vetäytyä sopimuksesta. Tämä oikeus kestää niin kauan, kuin sopimusta ei ole täytetty. Sama sääntö koskee tilannetta, jossa päämiehellä ei muuten, lähinnä tuomioistuimen määräyksestä, ole ollut valtuutta tehdä mitään sopimuksia. Mikäli sopimuskumppani kuitenkin tiesi päämiehen vajaavaltaisuudesta ja sopimuksenteko-oikeuden puuttumisesta, ei tällä myöhemmin ole oikeutta vetäytyä kyseisestä sitoumuksesta. Vetäytyminen voi perustua vain vilpittömään mieleen.

Edunvalvonnan vaikutus päämiehen oikeuteen tehdä sopimuksia riippuu yksittäistapauksesta. Sopimuskumppanin ei ole helppo tietää, onko vastapuolella kelpoisuus sopimuksentekoon, vai voiko sopimus myöhemmin tulla peruuntumaan. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa