Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta ja itsemääräämisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti jokaisella henkilöllä on oikeus tehdä itseään koskevia oikeustoimia, esimerkiksi sopimuksia, itsemääräämisoikeutensa turvin. Holhoustoimen eli edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Myös jos jonkun etua on valvottava muussa kuin taloudellisessa asiassa, hoituu tämä samoin holhoamisen eli edunvalvonnan kautta.

Vajaavaltaisen taloudellisia ja muita laissa tarkoitettuja asioita hoitaa edunvalvoja. Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä eli alaikäistä sekä sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi esimerkiksi vanhuuden tai sairauden vuoksi. Tavallisen edunvalvojan, joka suorittaa oikeustoimia päämiehensä nimissä, lisäksi henkilölle voidaan määrätä tukeva edunvalvoja, jonka tarkoitus on vain avustaa päämiestään omaisuutensa hallinnassa ja oikeustoimiensa tekemisessä. 

Edunvalvontalainsäädännön lähtökohtana on, ettei pelkkä edunvalvojan määrääminen rajoita päämiehen itsemääräämisoikeutta. Tämä ei kuitenkaan täysin toteudu käytännössä, sillä päämiehen on esimerkiksi siedettävä ja hyväksyttävä edunvalvojan hänen nimissään tekemät oikeustoimet. Tätä kutsutaan sietämisvelvollisuudeksi.

Joskus täysi-ikäinen on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa. Jos tällaisessa tilanteessa edunvalvojan määrääminen ei yksin riitä turvaamaan hänen etujaan, tuomioistuin voi rajoittaa päämiehen toimintakelpoisuutta päättämällä, että hän voi tehdä tiettyjä oikeustoimia tai vallita tiettyä omaisuuttaan ainoastaan yhdessä edunvalvojansa kanssa. 

Ketään ei saa julistaa vajaavaltaiseksi, jos muunlaiset, vähäisemmät toimenpiteet ovat riittäviä turvaamaan hänen etunsa. Toimintakelpoisuutta ei saa ikinä rajoittaa enempää kuin asianomaisen edun suojaamiseksi on tarpeen. Rajoitusta ei saa ulottaa koskemaan sellaista oikeustointa, jonka tekemiseen vajaavaltaisella on lain mukaan kelpoisuus.

Vinkit

- Henkilön itsemääräämisoikeutta on aina rajoitettava mahdollisimman vähän

- Edunvalvontaa koskeva lainsäädäntö lähtee siitä, ettei pelkkä edunvalvojan määrääminen tulisi rajoittaa päämiehen itsemääräämisoikeutta

Varoitukset

- Käytännössä edunvalvonta rajoittaa päämiehen itsemääräämisoikeutta

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa