Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta ja ennakkoperintö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvonta koskee henkilöitä, jotka eivät pysty valvomaan oman etunsa toteutumista ja tekemään itseään koskevia oikeustoimia. Edunvalvonnassa edunvalvoja valvoo päämiehensä edun toteutumista. Kaikki alaikäisen ovat edunvalvonnan alaisia, mutta lisäksi tuomioistuin tai holhousviranomainen määrää vajaavaltaiseksi julistetuille henkilöille edunvalvojan. Vajaavaltaisuus voi johtua esimerkiksi sairaudesta tai vanhuuden tuomasta heikentyneestä päätöksentekokyvystä. Ennakkoperinnöllä puolestaan tarkoitetaan lahjaa, jonka perinnön antaja on lahjoittanut perilliselle jo elinaikanaan. Perinnönjaossa ennakkoperinnön arvo vähennetään perinnön saajan perintöosuudesta. Ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa, mikäli se ylittää arvoltaan lahjana verotettavan vähimmäismäärän. Jotta lahjaa voidaan pitää ennakkoperintönä, tulee lahjan antajan tarkoittaa se nimenomaisesti ennakkoperinnöksi.

Edunvalvojalle on lainsäädännössä asetettu kielto lahjoittaa päämiehensä omaisuutta. Edunvalvoja ei siis voi milloinkaan antaa ennakkoperintöä päämiehensä nimissä. Edunvalvoja ei voi myöskään saattaa loppuun päämiehensä aloittamia toimenpiteitä ennakkoperinnön antamiseksi, joihin päämies ryhtyi ennen vajaavaltaiseksi julistamista. Sen sijaan edunvalvonnan alainen henkilö voi itse lahjoittaa omaisuuttaan ennakkoperintönä, mikäli hän pystyy ymmärtämään tekonsa merkityksen riittävässä määrin. Pääsääntönä on, että vajaavaltainen tai sellaiseksi julistettu edunvalvonnan alainen henkilö voi lahjoittaa vai tavanomaiseksi tai merkitykseltään vähäiseksi katsottavia lahjoja. Ennakkoperinnön antamisen tulee tapahtua edunvalvonnan alaisen henkilön omasta vapaasta tahdosta ja hänen on ymmärrettävä tekonsa oikeusvaikutukset. Alaikäisellä ei kuitenkaan koskaan ole oikeutta lahjoittaa omaisuuttaan ennakkoperintönä, sillä hänen ei katsota ymmärtävän ennakkoperinnön luonnetta riittävällä tavalla. Jos edunvalvonnan kohteena oleva henkilö on valtuuttanut jonkun muun antamaan ennakkoperintöä puolestaan ennen kuin edunvalvonta on alkanut, on edunvalvojalla oikeus arvioida valtuutuksen kelpoisuutta ja hänen on tarvittaessa myös evättävä valtuutus.

Ennakkoperintöön ja edunvalvontaan liittyvien lisäkysymysten osalta kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä lakimiehiimme. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa