Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonnan rekisteröinti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvonnan rekisteröinnillä mahdollistetaan edunvalvojan toiminnan valvonta. Rekisterin kautta saadaan esimerkiksi tietoa siitä, onko holhousviranomainen eli Digi- ja väestötietovirasto myöntänyt edunvalvojalle luvat sellaisiin oikeustoimiin, joihin lupaa tarvitaan. Sen lisäksi, että edunvalvonnalla pyritään turvaamaan edunvalvontaa tarvitsevaa, suojataan rekisterillä myös kolmansia osapuolia, sillä he pystyvät rekisterin kautta saamaan tietoa esimerkiksi siitä, kuka on tietyn henkilön laillinen edustaja.

Edunvalvontaa koskeva rekisteri on nimeltään holhousasioiden rekisteri, joka on valtakunnallinen rekisteri. Rekisteriin voidaan merkitä ensinnäkin päämiehen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja edunvalvonnan alkamisajankohta. Myös edunvalvojan nimi, henkilötunnus, osoite ja tehtävän alkamisajankohta, jos edunvalvonta perustuu tuomioistuimen tai holhousviranomaisen päätökseen, merkitään. Tunniste- ja yhteystietojen lisäksi rekisteriin merkitään edunvalvojan tehtävä, tehtävän lakkaamisajankohta, jos edunvalvoja on määrätty määräajaksi, ja tieto siitä, onko päämiehen toimintakelpoisuutta rajoitettu. Jos päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu, rekisteriin merkitään myös tieto siitä, millä tavoin sitä on rajoitettu ja mistä ajankohdasta alkaen. Rekisteriin merkitään lisäksi tieto siitä, mikä viranomainen on antanut päätöksen edunvalvojan määräämisestä tai toimintakelpoisuuden rajoittamisesta ja minä ajankohtana.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi rekisteriin merkitään se holhousviranomainen, joka valvoo edunvalvojan toimintaa, ja kirjaamista koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterin pidon ja käytön kannalta.

Digi- ja väestötietovirasto vastaa rekisterin ylläpidosta, asiakirjojen luovuttamisesta sekä ihmisten suojelusta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteriin merkityt tiedot täytyy säilyttää kymmenen vuoden ajan siitä, kun edunvalvonta on päättynyt.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa