Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonnan päätöstili

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päätöstili on omaisuuden hoitamista koskeva tili. Kun edunvalvojan tehtävä lakkaa, syntyy edunvalvojalle tällöin velvoite tehdä päätöstili. Edunvalvonnan päätöstili tehdään omaisuuden hoidosta siltä ajalta, jolta ei aikaisemmin ole vielä annettu tiliä. Edunvalvoja antaa päätöstilin holhousviranomaiselle eli Digi- ja väestötietovirastolle, joka osana edunvalvonnan jälkivalvontaa tarkastaa edunvalvojan tekemän päätöstilin asianmukaisuuden. Jos päätöstiliä ei luovuteta, voi holhousviranomainen vaatia sitä myös pakkokeinoin. Päätöstili täytyy siis antaa viimeksi annetun tilin, eli edellisen vuositilin, tilikauden jälkeiseltä ajalta. Mikäli edunvalvoja ei ole toimittanut vuositiliä tai -tilejä lainkaan holhousviranomaiselle, päätöstili täytyy antaa siltä ajalta, joka on kulunut edunvalvojan toimen alkamisesta sen päättymiseen asti. Määräaika päätöstilin antamiselle on 2 kuukautta, mutta se on pyrittävä antamaan "viipymättä", eli niin pian kuin mahdollista ottaen huomioon edunvalvonnan olosuhteet. Tältä osin päätöstili poikkeaa vuositilistä, jonka luovuttamismääräaika on 3 kuukautta. Molempia edunvalvontaan liittyviä tilejä koskevat kuitenkin samat sisältömääräykset. Päätöstili täytyy lähtökohtaisesti tehdä aina omaisuuden hoidosta silloin, kun edunvalvojan tehtävä päättyy. Päätöstiliä ei kuitenkaan tarvitse antaa silloin, jos kyse on ollut alaikäisen edunvalvonnasta, jota ei ole täytynyt merkitä holhousasioiden rekisteriin. Alaikäisen lakimääräinen edunvalvoja ja tai lapsen vanhempi on siten vapautettu päätöstilin antamisesta, jos edunvalvontaa ei ole täytynyt merkitä holhousasioiden rekisteriin. Jos alaikäisen edunvalvonta sen sijaan on täytynyt merkitä rekisteriin, eli tämän omaisuus on yli 20 000 euroa, täytyy päätöstili antaa. Päätöstilin yleisiin sisältövaatimuksiin kuuluu, että tilistä tulee käydä selville päämiehen varat ja velat tilikauden alkaessa ja päättyessä, tilikauden aikana niissä tapahtuneet muutokset, päämiehen puolesta tehdyt merkittävät oikeustoimet sekä muut vastaavat toimenpiteet, joihin edunvalvoja on ryhtynyt omaisuutta hoitaessaan. Lisäksi siihen tulee liittää tarvittavat tositteet (ei kuitenkaan tositteita tavanomaisista päivittäisistä oikeustoimista, esimerkiksi ruokakaupassa käynti). Poikkeuksellisesti holhousviranomainen voi antaa luvan tehdä päätöstili myös yleispiirteisesti, jos sen on edunvalvojan ja päämiehen läheisyyden vuoksi perusteltua. Käytännössä tällöin holhottavan edunvalvojana toimii tämän vanhempi, aviopuoliso tai lapsi. Holhousviranomainen tarkistaa päätöstilin ja luovuttaa jäljennöksen päätöstilistä sekä sitä koskevat huomautukset sille, jolla on oikeus vastaanottaa päämiehen omaisuus.

Vinkit

- Edunvalvonnan päätöstili on lähtökohtaisesti tehtävä aina edunvalvontatehtävän päätyttyä siltä ajalta, jolta tiliä ei ole aikaisemmin tehty

- Päätöstili annetaan Digi- ja väestötietovirastolle, joka tarkastaa sen asianmukaisuuden

Varoitukset

- Päätöstiliä ei kuitenkaan tarvitse antaa silloin, jos kyse on ollut alaikäisen edunvalvonnasta jota ei ole täytynyt merkitä holhousasioiden rekisteriin, ja edunvalvonnan loppuminen perustuu holhottavan täysi-ikäisyyden saavuttamiseen

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa