Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan tai päämiehen kuolema

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojan kuollessa edunvalvonnan kohde, jota kutsutaan päämieheksi, jää ilman edunvalvojaa. Alaikäisen lakimääräisiä edunvalvojia ovat tavallisesti hänen molemmat huoltajansa. Tällöin toisen vanhemman kuolema ei vielä muuta edunvalvonnan tilannetta merkittävästi, vaan toinen huoltajista on yksin riittävä taho valvomaan lapsensa etua. Edunvalvonta päättyy luonnollisesti myös päämiehen kuolemaan.

Menehtyneen edunvalvojan kuolinpesän vastuulle jää hoitaa tiettyjä edunvalvonnan päättymiseen liittyviä tehtäviä. Kuolinpesän hallinnoijan on ensinnäkin ilmoitettava holhousviranomaiselle edunvalvojan kuolemasta. Osakkaan on myös huolehdittava päämiehen omaisuuden säilyttämisestä niin kauan kuin se on pesän hallussa, ennen kuin se siirretään uudelle edunvalvojalle. Yleisen edunvalvojan perillisten vastuu ei ulotu tämän pidemmälle. Sen sijaan lakimääräisen edunvalvojan kuollessa on tämän oikeudenomistajien vielä tehtävä viranomaiselle päätöstili holhottavan omaisuudesta. Velvollisuus koskee kuitenkin vain sellaista alaikäisen omaisuutta, joka on tullut merkitä holhousasioiden rekisteriin.

Ilman edunvalvojaa jääneelle vajaavaltaiselle tai henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, on määrättävä uusi edunvalvoja. Tuomioistuimen on tehtävä päätös asiasta saadessaan tietää alkuperäisen edunvalvojan kuolemasta. Edellytyksenä on, että henkilö on jäänyt kokonaan ilman edunvalvojaa. Holhousviranomaisen tehtävänä on laatia asiasta hakemus tuomioistuimelle kuullessaan ensimmäisenä edunvalvojan kuolemasta. Myös holhousviranomainen itse saa toisinaan suoraan määrätä uuden edunvalvojan. Tämä on mahdollista, jos päämies itse pyytää tietyn henkilön määräämistä edunvalvojakseen ja ymmärtää lisäksi asian merkityksen. 

Päämiehen itsensä kuolema synnyttää edunvalvojalle velvollisuuden luovuttaa vallitsemansa päämiehen omaisuus tämän kuolinpesän haltuun. Tarkoituksena on, että omaisuus on kuolinpesän yhteisessä hallinnassa. Edunvalvoja voi luovuttaa omaisuuden myös pesän omaisuudesta huolta pitävälle osakkaalle, jos yhteishallintoon siirtäminen ei ole heti mahdollista. Tilanteessa edunvalvojan on ilmoitettava luovuttamisesta kaikille muille tiedossa oleville osakkaille. 

Vinkit

- Edunvalvonta päättyy päämiehen kuolemaan ja tämän omaisuus on siirrettävä kuolinpesälle

- Jos edunvalvoja kuolee, on päämiehelle määrättävä mahdollisimman pian uusi edunvalvoja, poikkeuksena tästä alaikäisen vanhemmat, jotka voivat myös yksin toimia lapsensa edunvalvojana toisen vanhemman menehdyttyä

Varoitukset

- Yleisen edunvalvojan kuolinpesän vastuulla on ilmoittaa holhousviranomaiselle tämän kuolemasta ja säilyttää päämiehen omaisuus, kunnes se siirretään uuden edunvalvojan hoitoon

- Lakimääräisen edunvalvojan oikeudenomistajien saattaa tarvita lisäksi tehdä päätöstili päämiehen omaisuudesta holhousviranomaiselle

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa