Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan kelpoisuus tehtävään

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäisen lapsen huoltajat ovat automaattisesti hänen edunvalvojiaan. Täysi-ikäinen henkilö sen sijaan tarvitsee edunvalvojaa, jos hän ei enää pysty hoitamaan asioitaan eikä niitä muuten hoideta asianmukaisesti. Edunvalvoja voidaan lain mukaan määrätä täysi-ikäiselle henkilölle, jos hänen taloudellisten asioiden hoitaminen on vaikeutunut sen vuoksi, että hän on sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemätön valvomaan etuaan tai huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa.

Laissa asetetaan eräitä yleisiä kriteerejä edunvalvojalle. Ensinnäkin edunvalvojaksi määrättävän tulee tietenkin suostua edunvalvojan tehtävään. Toiseksi hänen tulee olla itse täysivaltainen. Lisäksi edunvalvojan tulee sopia tehtävään: hänen täytyy tulla toimeen päämiehen kanssa, olla riippumaton sekä riittävän taitava ja kokenut. Tehtävän laadusta ja laajuudesta riippuu millaista taitoa tarvitaan.

Päämiehen edunvalvojana voi toimia hänen läheisensä, esimerkiksi puoliso tai lapsi. Riippumattomuuden vaatimus ei estä tätä ja on jopa toivottavaa, että edunvalvojan ja päämiehen välit ovat lämpimät. Läheinen onkin usein ensisijainen vaihtoehto edunvalvojaksi. Toki tietyssä asiassa läheisen ja päämiehen intressit voivat olla ristiriidassa: esimerkiksi päämiehen lapsi ei voi edunvalvojana sopia kaupasta itsensä kanssa. Tällöin edunvalvoja jäävää itsensä, ja asian hoitaa edunvalvojan sijainen tai toinen edunvalvoja.

Edunvalvojia voidaan määrätä useampiakin eri asioiden hoitoon. Läheinen voi esimerkiksi huolehtia päämiehen oloista ja käyttövaroista, kun taas ammattilainen hoitaa sijoituksia ja vuokrakiinteistöjä. Edunvalvoja voi olla myös yleinen edunvalvoja, joka toimii valtion oikeusaputoimiston alaisuudessa. Yleisellä edunvalvojalla voi olla samanaikaisesti jopa satoja päämiehiä, joten hänellä on vain vähän aikaa perehtyä kunkin asioihin. Useimmissa tapauksissa täysi-ikäisen henkilön edunvalvojaksi määrätäänkin juuri yleinen edunvalvoja.

Edunvalvojalla on lähtökohtaisesti kelpoisuus edustaa päämiestä tämän taloudellisissa asioissa. Edunvalvojan tehtävä voidaan rajoittaa koskemaan vain tiettyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta. Edunvalvojan on ennen päätösten tekemistä pyrittävä tiedustelemaan päämiehensä mielipidettä, jos asia on tärkeä ja jos kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Edunvalvojan ja päämiehen välillä vallitsee siis eräänlainen kommunikointivelvoite.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa