Minilex - Lakipuhelin

Voiko edunvalvoja luopua perinnöstä päämiehen puolesta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojan tehtävänä on huolehtia päämiehensä taloudellisista eduista. Osa edunvalvojan suorittamista päämiehen kannalta merkittävistä oikeustoimista on luvanvaraisia. Tämä tarkoittaa sitä, että edunvalvojan on pyydettävä maistraatilta lupa oikeustoimen suorittamiseen. Perinnöstä luopuminen lukeutuu luvanvaraisiin oikeustoimiin. Edunvalvoja ei siten saa ilman maistraatin erillistä lupaa luopua päämiehensä oikeudesta perintöön. Perinnöstä luopuminen on edunvalvojan toimesta käytännössä mahdollista jos maistraatti antaa siihen harkintansa jälkeen luvan. Lupa voidaan myöntää, jos se on päämiehen edun mukaista.

Perittävän eläessä tapahtuvaan ennakkoluopumiseen on suhtauduttu kielteisesti, sillä päämiehen taloudellisten etujen valvominen on käytännössä mahdotonta tilanteessa, jossa perinnön arvo ei ole vielä tiedossa. Ainakaan vastikkeettomaan luopumiseen ei voitane saada lupaa. Harkinnassa korostuu kuitenkin aina päämiehen etu.

Edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta. Lahjoituskielto johtaa yleisesti siihen, että vastikkeeton jälkiluopuminen on mahdollista vain, jos kuolinpesä on ylivelkainen tai perillinen on saanut jo osuutensa ennakkoperintönä. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että vaikka perinnöstä ei luovuttaisi ei perillinen saisi perinnönjaossa mitään.  

Pääsääntönä voidaan sanoa, että perinnöstä luopuminen ei ole mahdollista, jos se heikentää päämiehen taloudellista asemaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa