Minilex - Lakipuhelin

Testamentin hyväksyminen perinnöstä luopumisen muotona

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perinnöstä luopuminen voi tapahtua siten, että perillinen hyväksyy perittävän tekemän testamentin. Perinnöstä luopuminen merkitsee sitä, että perillinen luopuu oikeudestaan perintöön ja vetäytyy perimysjärjestyksestä. Tämä voi tapahtua paitsi kirjallisella luopumisilmoituksella, myös hyväksymällä testamentti. Testamentin hyväksyminen merkitsee sitä, että perillinen luopuu testamentin moiteoikeudesta eli vetoamasta sen pätemättömyyteen. Jos muuta ei näytetä, testamentin hyväksyminen merkitsee yleensä myös luopumista lakiosasta.

Perittävän testamentin hyväksyminen voi tapahtua joko perittävän eläessä tai tämän kuoleman jälkeen. Ennen perittävän kuolemaa tapahtuva testamentin hyväksyminen annetaan kirjallisesti testamentin tekijälle. Perinnöstä voi luopua myös hyväksymällä testamentti perittävän kuoleman jälkeen, jolloin se on kirjallisen sijaan vapaamuotoinen toimenpide perillisen ja testamentin saajan välillä.

Kun perillinen hyväksyy testamentin, katkaisee hyväksyminen myös sijaantuloperillisten testamentin moiteoikeuden, koska testamentin moiteoikeus on vain kuusi kuukautta ja koskee vain lähimpiä perillisiä – lähimmän perillisen kanta siten sitoo kaukaisempia perillisiä. Näin ollen perinnöstä luopuminen testamentin hyväksymisellä sitoo perinnöstä luopujan koko sukuhaaraa. Perintö ei mene perinnöstä luopumisen johdosta sijaantuloperillisille, vaan hänen osuutensa menee testamentin tekijän määrättäväksi.

On suositeltavaa tutustua myös artikkeleihin, jotka koskevat tarkemmin testamentin hyväksymistä ja perinnöstä luopumista. Erityisesti huomioon on otettava kysymykseen tuleva kohtuullinen korvaus, jos testamentin hyväksyy ja siten perinnöstä luopuu rintaperillinen. Ongelmien ja yllätysten välttämiseksi kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »