Minilex - Lakipuhelin

Rintaperillisen luopuminen perinnöstä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Rintaperillisellä tarkoitetaan perittävän ensisijaisia perillisiä, joita ovat vainajan suoraan alenevassa polvessa olevat sukulaiset eli lapset, lapsenlapset jne. Rintaperillisen ja perittävän välillä on oltava oikeudellisesti pätevä lapsen ja vanhemman suhde. Perilliset voivat luopua perinnöstä eli vetäytyä perillisjärjestyksestä. Rintaperillisiä kohdellaan perinnöstä luopumisessa erilailla kuin muita, koska vain he ovat perinnöstä luopujina oikeutettuja tietyin edellytyksin korvaukseen.

Jos rintaperillinen luopuu perinnöstä ennen perittävän kuolemaa, eli kyseessä on ennakkoluopuminen, on rintaperillisellä lakiosaperillisenä oikeus vaatia luopumisestaan vastikkeena lakiosaa vastaava vastike. Vastike voidaan maksaa kahdella tavalla. Se voidaan maksaa luopujalle itselleen, jolloin sen on oltava määrältään kohtuullinen. Tämä tarkoittaa että se on suunnilleen samanarvoinen kuin luopujan lakiosa olisi, jos perittävä olisi kuollut luopumishetkellä. Oikeuskäytännössä kohtuullisena on pidetty noin 80 prosenttia laskennallisesta lakiosasta.

Toisekseen korvaus voidaan maksaa myös muulle kuin luopujalle. Rintaperillisen nimittäin katsotaan luopuneen lakiosastaan ja samalla korvauksestaan, jos hän on esittänyt luopumisilmoituksen ja rintaperillisen aviopuoliso on saanut perittävän tekemän testamentin nojalla tai rintaperillisen jälkeläinen lain tai perittävän tekemän testamentin nojalla lakiosaa vastaavan määrän omaisuutta. Jos perittävä on esimerkiksi lahjoittanut lakiosan arvosta omaisuutta rintaperillisen aviopuolisolle tai lapselle, ei sitä katsota edellämainituksi korvaukseksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa edellä mainituin tavoin aviopuolison ja jälkeläisten saamien omaisuuserien arvot lasketaan yhteen.

Korvauksen maksuajankohtaa ei ole säädelty. Se voi tapahtua ennen perittävän kuolemaa tai sen jälkeen. Perittävän elinaikana annettuna se verotetaan lahjaverotuksessa, kun taas perittävän kuoltua perintöverotuksessa.

Jos rintaperillinen ei ole saanut perinnöstä ennalta luopumisesta korvausta, on se osittain tehoton. Se johtaa siihen, että rintaperillinen voi vaatia lakiosansa täysimääräisenä luopumisestaan huolimatta. Jos taas perillinen luopuu perinnöstä osittain vaatien kuitenkin lakiosansa, ei korvausta tule maksaa. Jos luopuja luopuu osittain lakiosastaan, tulee hänelle maksaa kohtuullinen korvaus luopumisen kohteena olevalta lakiosan murto-osaa vastaavalta osalta.

Mikäli rintaperillinen luopuu perinnöstä perittävän kuoleman jälkeen, eli kun kyse on jälkiluopumisesta, ei edellä selostettu korvaus tule maksettavaksi, vaan se voi tapahtua korvausta maksamatta. Kohtuullinen korvaus koskee siten vain lakiosa- eli rintaperillisen perittävän elinaikana tekemää perinnöstä luopumista, toisin sanoen ennakkoluopumista.

Rintaperillisen perinnöstä luopumisen herättäessä kysymyksiä älä epäröi ottaa yhteyttä lakimieheen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »