Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perillinen ja testamentin saaja voivat luopua perinnöstä eli vetäytyä perimysjärjestyksestä perunkirjoituksessa, joka on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Perinnöstä luopumiselle ei ole säädetty aikarajaa, eikä sitä ole sidottu mihinkään tilanteeseen: se voi tapahtua perittävän eläessä tai tämän kuoleman jälkeen – perunkirjoitus on vain yksi vaihtoehtoinen ajankohta perinnöstä luopumiselle.

Vaikka aikarajaa ei ole asetettu, rajoittavana tekijänä kuitenkin on se, että luopuminen perinnöstä ei ole mahdollista enää sen jälkeen, kun perillinen tai testamentinsaaja on ryhtynyt perintöön eli sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perintöön ryhtymistä ovat mm. lakiosailmoituksen tekeminen, perinnön vastaanottaminen tai perinnönjakoon vaikuttaminen. Lakisääteisiin velvoitteisiin ryhtyminen, kuten perunkirjoitukseen osallistuminen, ei ole perintöön ryhtymistä, mikä ilmenee mm. tapauksista KKO 1985 II 113 ja KKO 2003:95. Näin ollen perunkirjoitukseen osallistuminen ei estä perinnöstä luopumista. Perinnöstä luopuminen voi tapahtua perunkirjoituksessa ja vielä sen jälkeenkin.

Perinnöstä luopuminen on tehtävä kirjallisesti. Se voi tapahtua esimerkiksi perunkirjoituksessa laadittavassa perukirjassa, mutta on muistettava, että luopuminen on ilmaistava riidattomasti ja yksilöidysti ja että luopujan on oltava oikeustoimikelpoinen. Siirtääkseen perinnön ja sitä myötä perintöveron maksun sijaantuloperillisille, ts. jotta perinnöstä luopuminen olisi tehokas, täytyy luopumisen olla vastikkeeton ja ehdoton eli vapaa määräyksistä. 

Jotta muotomääräykset tulevat täytetyksi ja perinnöstä luopuminen tapahtuu tehokkaasti ilman veroseuraamuksia, kannattaa kääntyä lakimiehemme puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »