Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopuminen kuoleman ja perunkirjoituksen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perillinen ja testamentin saaja voivat luopua oikeudestaan perintöön. Perittävän kuoleman ja perunkirjoituksen jälkeen tapahtuva perinnöstä luopuminen on niin kutsuttua jälkiluopumista, joka tapahtuu perittävän kuoltua.

Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu aikarajaa lukuun ottamatta sitä, että se ei ole mahdollista enää sen jälkeen, kun perillinen tai testamentinsaaja on ryhtynyt perintöön eli sellaisiin toimiin, että heidän voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perintöön ryhtymistä on perinnön vastaanottaminen sekä  ilmoitus halukkuudesta ottaa se vastaan. Lakisääteisiin velvoitteisiin ryhtyminen, kuten perunkirjoitukseen osallistuminen, ei ole perintöön ryhtymistä, mikä ilmenee mm. tapauksista KKO 1985 II 113 ja KKO 2003:95. Näin ollen perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen perinnöstä on mahdollista luopua.

Perinnöstä luopuminen perunkirjoituksen jälkeen on tapahduttava kirjallisesti, kuten ennen sitäkin tapahtuva perinnön luopuminen. Lisäksi sen on oltava vastikkeeton ja ehdoton eli vapaa määräyksistä. Perillinen ei siten voi luopua perinnöstä kenenkään tietyn henkilön hyväksi, vaan hän voi vain vetäytyä perimysjärjestyksestä perinnön mennessä laissa määritellyille sijaantuloperillisille.

Jos perinnöstä luopuvan katsotaan toimineen niin, ettei hän ole ryhtynyt perintöön, on luopuminen tehokas, eikä luopujalle määrätä perintöveroa, vaan se tulee luovutuksensaajien eli sijaantuloperillisten maksettavaksi. Jos taas perinnöstä luopuja on esimerkiksi ryhtynyt pesään tai esittänyt määräyksiä siitä, kenelle perinnön tulisi mennä, on luopuminen tehoton ja perintövero tulee hänen maksettavaksi ja lisäksi saajan on maksettava lahjaveroa. Tämä tulkitaan siten perinnöstä luopumisen sijaan perintöosuuden luovutukseksi.

Jotta muotomääräykset tulevat täytettyä ja perinnöstä luopuminen tapahtuu tehokkaasti ilman veroseuraamuksia, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »