Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopuminen koko sukuhaaran osalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti perinnöstä luopuva ei voi määrätä kenelle hänen perintöosuutensa annetaan, vaan niin sanotussa pesästä vetäytymisessä, eli puhtaassa luopumisessa, perintö menee automaattisesti sijaantuloperillisille. Sijaantuloperillisillä tarkoitetaan perinnöstä luopuvan lapsia ja näiden jälkeläisiä. Sijaantulo-oikeus on rajoittamaton. Perinnöstä luopumisen johdosta luopuja välttyy perintöverolta ja perintöosuus siirtyy suoraan yhden sukupolven yli.

Luopumistahdonilmaisussaan perillinen voi kuitenkin määrätä luopumisen koskemaan koko sukuhaaraansa. Tilanteessa, jossa perillinen on määrännyt omasta perintöosuudestaan, ei kyseessä ole enää puhdas perinnöstä luopuminen. Perillisen katsotaan puuttuneen laista johtuvaan sijaantulomääräykseen ja perinnöstä luopuminen on perintöosuuden luovuttamista. Luovuttaminen tarkoittaa sitä, että perintöverotuksessa perillisen tulkitaan ottaneen perintöosuutensa vastaan ja lahjoittaneen sen niille henkilöille, joiden hyväksi luopuminen on tehty. Perinnöstä luopuva joutuu siten maksamaan perintöveron koko perintöosuudestaan ja henkilöt, jotka saavat luovutetun perinnön, joutuvat maksamaan siitä lahjaveroa. Käytännössä siis määrääminen siitä kenelle luovutettu perintö menee johtaa kahdenkertaiseen verotukseen. Luopuminen tulee tehdä ilman ehtoja, jos haluaa välttyä ylimääräisiltä veroseuraamuksilta. Yhteenvetona voidaan sanoa, että perillinen voi pätevästi luopua perinnöstään koko sukuhaaransa osalta eikä sijaantuloperillisillä ole siihen keinoja puuttua. Tästä seuraa kuitenkin kahdenkertainen verotus.

Perinnön ennakkoluopumisessa perillisellä voidaan lähtökohtaisesti katsoa olevan oikeus määrätä luopumisen koskevan koko sukuhaaraansa, kunhan hän ei määrää kenelle perintö luopumisen johdosta menee. Jos perillinen ei ole ennakkoluopumisessa maininnut koskeeko luopuminen koko sukuhaaraa, on tilanne kuitenkin jokseenkin tulkinnanvarainen ja tällaisessa tilanteessa kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa