Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopuminen ja takaisinsaanti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perillisellä on oikeus luopua perinnöstä joko perittävän kuollessa tai tämän vielä eläessä. Perittävän vielä eläessä toteutettua perinnöstä luopumista kutsutaan ennakkoluopumiseksi, ja se tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti perittävälle tai hyväksymällä tämän tekemä testamentti. Perittävän kuoleman jälkeen perillinen voi luopua perinnöstään ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Lisäksi edellytetään, ettei perillinen ole ryhtynyt pesään eli ryhtynyt sellaisiin toimiin, joilla hänen voidaan katsoa ottaneen tai haluavan ottaa perintö vastaan.

Perillisen velkaisuus ei sinänsä estä perinnöstä luopumista. Onhan velallinen joka tapauksessa velvollinen maksamaan velkansa omasta varallisuudestaan. Mikäli perillisellä on velkaa ulosotossa on tilanne kuitenkin hieman erilainen. Ulosottokaaressa säädetään, että velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei voida ulosmitata, jos velallinen osoittaa luopuneensa oikeudestaan perintöön perittävän eläessä tai antaneensa kuolinpesälle tiedoksi kirjallisen luopumisilmoituksen perittävän kuoleman jälkeen tai tallettaneensa luopumisilmoituksen maistraattiin perittävän kuoleman jälkeen. Ulosottokaaressa säädetään kuitenkin myös, että velallinen ei voi luopua perinnöstä enää sen jälkeen, kun ulosmittauspäätös on tehty. Jos velallinen kuitenkin vastoin tätä luopuu perinnöstään, on se omaisuus, joka tämän vuoksi on menetetty saatavissa takaisin noudattaen, mitä ulosottokaaressa ja laissa takaisinsaannista konkurssipesään säädetään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että omaisuutta tämän luopumisen seurauksena saaneen tahon on palautettava omaisuus, joka sitten on käyttävissä perillisen ulosotossa olevien velkojen maksuun.

Mikäli perillinen on asetettu konkurssiin katsotaan, ettei velallisen oikeus perintöön tai testamenttiin kuulu konkurssipesään, jos velallinen on perittävän kuoleman jälkeen mutta ennen konkurssin alkamista tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saadut tiedon kuolemasta ja oikeudestaan perintöön tai testamenttiin, luopunut perinnöstään. Mikäli velallinen on luopunut perinnöstään yllä esitetyllä tavalla, ei perinnöstä luopumista voida peräyttää ja näin luovutettua omaisuutta saada takaisin. Jos taas perillinen on tosiasiassa ryhtynyt pesään, mutta päättää sitten luopua perinnöstään, on tämän vuoksi menetetty omaisuus mahdollista saada takaisin konkurssipesään siten kuin laissa takaisinsaannista konkurssipesään säädetään.

Takaisinsaannilla suojataa velkojia siltä, että perillinen siirtäisi omaisuuttaan velkojien ulottumattomiin. Velallisellakin on kuitenkin lähtökohtaisesti oikeus luopua perinnöstään, ja ainoastaan tietyt tilanteet oikeuttavat velkojia ajamaan kannetta perinnön luopumisella hävitetyn omaisuuden takaisin saamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa