Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopuminen ennen perunkirjoitusta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perillinen voi luopua oikeudestaan perintöön ja näin vetäytyä perimysjärjestyksestä. Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu aikarajaa. Mikäli se tehdään ennen perunkirjoitusta, joka täytyy toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta, voi se olla joko ennakkoluopumista eli ennen perittävän kuolemaa, toisin sanoen hänen eläessään tapahtuvaa tai niin kutsuttua jälkiluopumista, joka tapahtuu perittävän kuoltua. Ennakkoluopuminen tehdään kirjallisesti perittävälle, jälkiluopuminen kirjallisesti esimerkiksi kuolinpesän osakkaille.

Vaikka perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu tiukkaa aikarajaa, on rajoittavana tekijänä kuitenkin se, että se ei ole mahdollista enää sen jälkeen kun perillinen tai testamentinsaaja on ryhtynyt perintöön eli sellaisiin toimiin, että heidän voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perintöön ryhtymistä on perinnön vastaanottaminen sekä ilmoitus halukkuudesta ottaa se vastaan. Lakisääteisiin velvoitteisiin ryhtyminen, kuten perunkirjoitukseen osallistuminen, ei ole perintöön ryhtymistä, mikä ilmenee mm. tapauksista KKO 1985 II 113 ja KKO 2003:95. Näin ollen perinnöstä luopumista ei ole mitenkään välttämätöntä tehdä ennen perunkirjoitusta.

Perinnöstä voi luopua myös perunkirjoituksessa, mutta järkevää se on tehdä ennen perunkirjoitusta ja itse asiassa mahdollisimma aikaisin jos perinnön saajaa uhkaavat velkojien vaatimukset ulosoton tai konkurssin myötä. Jos perillinen on luopunut perinnöstä ennen kuin ulosottomies on tehnyt ulosmittauspäätöksen, sitoo se velallisia eivätkä he pääse perintöomaisuuteen käsiksi, vaan perintö menee sijaantuloperillisille. Konkurssin ollessa kyseessä, on luopuminen tehokas, mikäli se tapahtuu ennen konkurssin alkua tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen sai tiedon konkurssista. Velkaantuneen perillisen kannattaakin ryhtyä aktiivisiin toimiin mahdollisimman pian jos haluaa luopua perinnöstä, eikä odottaa perunkirjoitusta.

Jotta muotomääräykset tulevat täytettyä ja perinnöstä luopuminen tapahtuu tehokkaasti ilman veroseuraamuksia, kannattaa tutkia muita Minilex-artikkeleita “Lakitieto”-osuudesta ja tarvittaessa kääntyä lakimiehemme puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »