Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopuminen ei välttämättä estä vakuutuskorvauksen vastaanottamista


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perillinen voi tietyin edellytyksin ottaa vastaan vakuutuskorvauksen samalla kun hän luopuu perinnöstään tehokkaasti sijaantuloperillistensä hyväksi.

Perillinen voi vapaasti päättää olla ottamatta perintöä vastaan. Tällöin hän luopuu perinnöstä ja hänen sijaantuloperillisensä tulevat perillisen asemaan. Olennaista luopumisessa on, että se tehdään siten, ettei siihen kohdistu ylimääräisiä veroseuraamuksia ja että se on tehokas myös suhteessa ulosottovelkojiin. Tehokkaassa perinnöstä luopumisessa lähtökohtana on, että siitä on luovuttava kokonaan. Osittaisessa luopumisessa perillisen katsotaan ottaneen perintönsä kokonaisuudessaan vastaan. Tämä johtaa siihen, että perillistä verotetaan koko perintöosastaan ja se kenen hyväksi perillinen lopusta perintöosastaan määrää maksaa siitä lahjaveroa.

Vakuutuskorvauksen suhteen verotuskäytäntö on edellä mainitusta poikkeava. Vakuutuskorvaus johon liittyy edunsaajamääräys, katsotaan kuolinpesästä erilliseksi saannoksi. Toisin sanoen vakuutuskorvauksen ei katsota tulevan suoraan perittävältä. Tämä tulkinta mahdollistaa sen, että perinnöstä voi luopua tehokkaasti ja samalla ottaa vakuutuskorvauksen vastaan tai päinvastoin. Mikäli vakuutukseen ei ole merkitty edunsaajaa, kuuluu vakuutuskorvaus kuolinpesän varoihin. Tällöin perinnöstä ei ole mahdollista luopua tehokkaasti osittain.

Eri vakuutusten kohdalla tulkinnassa saattaa olla poikkeuksia, joten kussakin yksittäistapauksessa on syytä tarkistaa asia ennen luopumistoimia esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa