Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopuminen ehdoitta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perillinen voi luopua perinnöstä joko perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä luopuminen tulee aina tehdä kirjallisesti luopujan allekirjoittamalla asiakirjalla, jotta se on pätevä. Asiakirjaa ei tarvitse todistaa oikeaksi. Käytännössä perinnöstä luopuminen tapahtuu yleisimmin siten, että perillinen hyväksyy perittävän tekemän testamentin tämän eläessä.

Jos perinnöstä luopuminen tapahtuu ehdoitta, on kysymyksessä perinnöstä luopuminen. Perinnöstä luopuja vetäytyy kuolinpesästä ja hänen tilalleen tulee lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti sijaantuloperillinen, joka useimmiten on luopujan jälkeläinen. Tehokasta perinnöstä luopumista ei estä se, että luopuja mainitsee luopuvansa lakimääräisen sijaisperillisen hyväksi.

On tärkeää huomata, että jos perillinen haluaa siirtää perintöosuutensa muulle kuin sijaisperilliselle tai jos se, jonka hyväksi perinnöstä luovutaan, sitoutuu suorittamaan vastiketta saamastaan edusta perilliselle, on kysymyksessä perintöosuuden luovutus. Näin ollen vain ehdoitta perinnöstä luopuminen on itsessään perinnöstä luopumista. Muuten on kyseessä perintöosuuden luovuttaminen, joka on myös tehtävä kirjallisesti.

Perinnöstä luopumiseen liittyy aina veroseuraamus. Jos luopuminen tapahtuu ehdoitta, eikä perillinen määrää sijantulijaa, maksaa sijaantulija perintöveron ikään kuin luopujaperillinen olisi kuollut ennen perittävää. Jos taas perillinen määrää sijaantulijasta lakimääräisestä perimysjärjestyksestä poiketen, esimerkiksi luopuu veljensä hyväksi, vaikka hänellä olisi oma rintaperillinen, katsotaan luopujan ensin vastaanottaneen perinnön ja sen jälkeen vasta lahjoittaneen omaisuutensa veljelleen. Näin ollen perinnöstä luopujan on ensin maksettava perintövero ja sen jälkeen veljen on maksettava lahjaveroa. Jos esimerkiksi perintöveron maksamiseen tai määrään liittyy epäselvyyksiä, on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen, jotta asia tulee asianmukaisesti selvitytetyksi ja hoidetuksi. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »