Minilex - Lakipuhelin

Perinnön ja testamentin saamisen esteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perimyksen esteillä tarkoitetaan sellaisia perusteita, joiden vallitessa lakimääräinen perintöoikeus ja oikeus testamentin saamiseen jäävät kokonaan syntymättä.

Perillinen tai testamentin saaja menettää oikeutensa perintöön tai testamenttiin, mikäli hän on tahallisesti ja rikollisella teolla aiheuttanut perittävän vainajan kuoleman. Tekoa arvioitaessa joudutaan näin ollen pohtimaan tekijän syyntakeisuutta ja tahallisuutta. Mikäli näitä tekijöitä ei voida näyttää toteen, ei perillinen tai testamentin saaja menetä oikeuttaan perintöön tai testamenttiin. Toisin sanoen huolimattomuudesta tai varomattomuudesta aiheutettuun perittävän kuolemaan ei liity perintöoikeuden menettämistä. Tekoon osallistunutta henkilöä arvioidaan samalla tavalla kuin itse tekijää, joten myös hän voi menettää oikeutensa perintöön tai testamenttiin. Perintöoikeuden menetys seuraa suoraan lain nojalla. Perittävän surmannut henkilö menettää sekä lakimääräisen perimysjärjestelmän mukaisen perintö- ja lakiosansa kuin myös oikeutensa vedota lain mukaisiin avustussäännöksiin ja testamenttiin. Se, joka surmaa oman puolisonsa, menettää perintöoikeutensa lisäksi oikeutensa hallita ensiksi kuolleen puolison jäämistöä jakamattomana. Kukaan ei siis saa hyötyä lainvastaisen tekonsa seuraamuksista.

Henkilö, joka on tahallaan hävittänyt tai salannut perittävän vainajan testamentin, voi menettää oikeutensa perintöön tai testamenttiin kokonaan tai osittain. Sama koskee tekoon osallistunutta henkilöä. Testamentti on mahdollista hävittää joko testamentin tekijän vielä eläessä tai vasta hänen kuolemansa jälkeen. Testamentin salaamiseen on sen sijaan mahdollista syyllistyä vasta testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Tuomioistuin voi harkita sitä, tuomitaanko perintöoikeus menetettäväksi kokonaan vai osittain. Tuomioistuimen harkittavaksi jää myös teon tahallisuus.

Edellä mainittujen tilanteiden yhteydessä nousee esille kysymys siitä, kenelle perintöoikeutensa menettäneen henkilön osuus siirtyy. Lain mukaan osuus menee sille henkilölle, joka olisi ollut oikeutettu perintöön siinä tilanteessa, että perillinen (siis tässä yhteydessä oikeutensa menettänyt henkilö) olisi kuollut ennen perittävää. Lakipuhelimeen soittamalla saat lisää tietoa perinnön ja testamentin saamisen esteistä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa