Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa tehokas perinnöstä luopuminen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tehokkaalla perinnöstä luopumisella perillinen voi siirtää perinnön sukupolven yli, jolloin voidaan välttää maksamasta perintöveroa perinnöstä luopujan osalta. Tällöin sijaantuloperilliset saavat perinnön ja maksavat siitä perintöveron ja luopujalle ei koidu lainkaan veroseuraamuksia.

Tehokkaan luopumisen kannalta on olennaista, ettei perillinen ole niin sanotusti ryhtynyt pesän varoihin. Tällä tarkoitetaan sitä, että hän ei ole alkanut käyttää omistajan oikeuksia kuolinpesään kuuluvaan omaisuuteen nähden. Pesään ryhtymiseksi ei lasketa kuolinpesän ottamista haltuun ja ryhtymistä toimiin perunkirjoituksen toimittamiseksi. Tällaisia lakimääräisiä toimia pesän hoitamiseksi ei siten katsota perinnön vastaanottamiseksi. Luopumisilmoitus on syytä tehdä kuitenkin melko nopeasti perittävän kuoleman jälkeen.

Perinnöstä luopuminen voi tapahtua tehokkaasti vain sijaantuloperillisen, eli perillisen lasten ja näiden jälkeläisten hyväksi. Tämä edellyttää sitä, että perinnöstä luovuttaessa ei määrätä lainkaan edunsaajaa tai edunsaajaksi nimetään sijaantuloperilliset. Tehokas luopuminen ei voi kohdistua vain osaan perinnöstä, vaan koko perintöosasta on luovuttava. Edes hallintaoikeutta ei saa pidättää. Muutoin luovutus katsotaan tehottomaksi ja perintövero määrätään luopujan maksettavaksi koko perintöosasta.

Tehoton luopuminen synnyttää myös toisen verovelvollisuuden. Perinnöstä luopujan ja luovutuksensaajan välinen luovutus katsotaan verotuksellisesti lahjaksi. Tämä johtaa siihen, että lahjansaajalle syntyy velvollisuus maksaa lahjaveroa. Tehottoman luopumisen tilanteessa perinnöstä luopuja maksaa siis perintöveron koko perintöosuudestaan sekä lahjaansaaja lahjaveroa saamastaan omaisuudesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa