Minilex - Lakipuhelin

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Määräaikaista työntekijää ei saa pääsääntöisesti lomauttaa, koska työsopimuksessa osapuolet ovat sitoutuneet velvollisuuksiinsa koko määräajan. Määräaikaisen työntekijän saakin lomauttaa ainoastaan, jos tämä on vakinaisen työntekijän sijaisena, ja vakinainen työntekijä voitaisiin lomauttaa. Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen edellyttää siten kahden kriteerin täyttymistä.

Ensinnäkin määräaikaisen työntekijän tulee olla vakinaisen työntekijän sijainen, eli määräaikaisuuden perusteena tulee olla sijaisuus. Jos määräaikaisuuden perusteena on jokin muu, kuten esimerkiksi tietty rakennusprojekti, ei lomauttaminen ole mahdollista, vaikka lomauttamisperuste syntyisikin sopimuksen aikana.

Toisekseen määräaikaisen työntekijän lomauttamiselta edellytetään sitä, että työnantaja voisi lomauttaa työntekijän, jonka sijaisena määräaikainen työntekijä on. Kuitenkaan vakituisen työntekijän erityinen lomautussuoja, joka perustuu lakiin tai työehtosopimukseen, ei ulotu tämän sijaisena olevaan työntekijään.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa