Olen toiminut ryhmäliikunnanohjaajana ja hyväksynyt työsopimuksen jossa maininta: "Kun työnantaja KUSTANTAA OHJAAJAKOULUTUKSEN, sitoutuu työntekijä ohjaamaan kyseistä ryhmäliikuntaa,min.24kk työnantajalle. Jos työntekijä irtisanoutuu ennen kuin 24kk täyttyy,tulee työntekijän korvata työnantajalle aiheutuneita kustannuksia takaisin 100 %. Työnantaja EI ole kustantanut koulutustani(maksoin itse), korvannut jälkikäteen vain matka- ja majoituskulut. Jouduin yllättäen lopettamaan kyseisen työn ja nyt työnantaja vaatii,minua korvaamaan takaisin aiemmin maksetut matka- ja majoituskulut, vedoten siihen että 24kk työssäoloehto ei täyttynyt. Olen kuitenkin eri mieltä,sillä he eivät maksaneet koulutustani, jolloin en mielestäni ole valvoitettu tuohon 24 kk ehtoon.Pitääkö minun maksaa kulut takaisin?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Tilanteenne on tulkinnallisesti pulmallinen. Osapuolilla on tässä selvästi eri näkemykset siitä, mitkä kulut ovat luettavissa ohjaajakoulutuksen sisältöön.

Ensinnäkin, ajatellen ohjaajakoulutuksen kustannuksia suppealta kannalta, voisi ajatella, että vain ohjaajakoulutuksen ”kurssimaksu” on sopimuksessanne ohjaajakoulutukseen kuuluva kustannus. ”Kurssimaksu” ja kyseisen kurssin suorittaminen oikeuttavat kuitenkin saamaan ohjaajan pätevyyden. Tällöin matka- ja majoituskulut olisivat vain koulutuksesta aiheutuneita sivukuluja.

Toisaalta voi ajatella, että ohjaajakoulutuksen suorittaminen ei olisi ollut mahdollista ilman kyseessä olevia matkoja ja majoitusta, jos kurssin suorittamispaikka on sijainnut kaukana. Tällaisessa tapauksessa matka- ja majoituskulut ovat erä ohjaajakoulutuksen kustannuksia, sillä muuten koulutuksen suorittaminen ei olisi ollut mahdollista. Täten työnantaja on mahdollistanut työntekijän koulutukseen osallistumisen, ja siten työnantajalle on syntynyt koulutukseen liittyviä kustannuksia.

Epäselvyyksien estämiseksi kustannuksista kannattaa aika sopia tarkasti etukäteen. Lakimiehemme neuvovat teitä mielellään lakipuhelimessamme eteenpäin asianne kanssa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »