Omakotitaloon on asennettu ilmalämpöpumppu. Muutaman vuoden jälkeen todetaan kosteusvaurio, joka on aiheutunut valtuutetun asentajan asennusvirheestä. Asentaja on ollut yksityinen elinkeinonharjoittaja, mutta lopettanut toimintansa hieman ennen kosteusvaurion ilmituloa. Onko asentaja korvausvelvollinen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Jos tavaran asentaminen tai kokoonpano sisältyy kauppaa koskevaan sopimukseen ja tavaran on asentanut myyjä tai joku muu hänen lukuunsa, tavarassa on niin ikään virhe, jos se poikkeaa virheellisen asentamisen tai kokoonpanon takia siitä, mitä edellä mainitaan.

Sinun tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsit virheen. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun virhe havaittiin, ja se voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista.

Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Vahingon, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta, tässä tapauksessa ilmalämpöpumpun asentamisesta, myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Jos tavaran virheestä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin myydylle tavaralle, myyjän korvausvelvollisuuteen sovelletaan edellä mainittuja säännöksiä vain, mikäli vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan. Omakotitalon kosteusvaurion johtuessa ilmalämpöpumpun virheellisestä asentamisesta, on palveluntarjoaja mitä luultavimmin vahingonkorvausvelvollinen.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan vastuu kattaa kaikki elinkeinotoiminnassa syntyvät sitoumukset ja velvoitteet. Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritysomaisuus ja henkilökohtainen omaisuus katsotaan yhdeksi omaisuuskokonaisuudeksi. Siten elinkeinonharjoittaja joutuu tarpeen vaatiessa korvaamaan yritystoimintansa velvoitteet omasta henkilökohtaisesta omaisuudestaan. Tätä korvausvastuuta ei ole rajoitettu ja vastuu koskee myös elinkeinotoiminnassa aiheutetun vahingon korvaamista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »