Hallitus purkaa työntekijän kanssa tehdyn sopimuksen koskien työsuhdetta. Syynä purkuun on ns epäluottamus. Myöhemmin yhdistys tekee rikosilmoituksen työntekijästä ja epäilyksenä on mm törkeä kavallus. Sopimukseen on kuitenkin kirjattu se, että kummallakaan osapuolella ei ole vaatimuksia toista osapuolta kohtaan. Työnantajan saamisista on tehty myös velkakirja osa sopimusta. Onko kyseessä ns sopimusrikkomus?

1 vastaus


1 vastausta

Lähtökohtaisesti tilanteessa on pidettävä erillään mahdollinen siviilioikeudellinen vahingonkorvaus, josta yhtiö teki sopimuksen työsuhteen purun yhteydessä. Velkakirja vastasi ilmeisesti samoista saatavista, joita syyte törkeästä kavalluksesta koski. Koska kyseessä on Suomen lainsäädännössä rangaistavaksi säädetty rikos, ei luonnollisestikaan kukaan asianosainen voi olettaa, että yksityisoikeudellisessa sopimuksessa voidaan sitovasti luopua syytteen tekemisestä. Tällöin käytännössä ainoa seuraamus tehdystä sopimuksesta olisi se, että jo työnantajalle maksetut korvaukset otettaisiin huomioon arvioitaessa kavallukseen syyllistyneen työntekijän vahingonkorvausvelvollisuutta entiselle työnantajalleen.

Asia olisi toinen, mikäli olisitte nostaneet siviilioikeudellisen eli pelkän rikokseen perustumattoman vahingonkorvauskanteen koskien sopimusrikkomusta, mistä olisitte jo sitovasti kuvaamallanne tavalla sopineet ja toinen osapuoli olisi maksanut jo kyseisestä rikkomuksesta sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausta. Tällöin kyseessä olisi työnantajan, eli yhdistyksen puolelta sopimusrikkomus.

Toinen kysymys on, että onko hallitus menetellyt muuten virheellisesti, kun ei ole alunperin tehnyt rikossyytettä vaan oli tyytynyt ainoastaan kuvaamaanne yksityisoikeudelliseen velkakirjaan, jolla kuitata kavallus. Merkitystä on tällöin muun muassa ssillä, että olivatko kaikki kavalluksen tai törkeän kavalluksen tunnusmerkit hallituksen tiedossa jo päätöstä tehtäessä vai ilmenikö myöhemmin uusia seikkoja, jotka saivat yhdistyksen nostamaan syytteen. Itse tehdystä sopimuksesta kuitenkaan tuskin koituu mitään syytetylle maksettavia korvauksia sopimusrikkomuksen johdosta.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »