Jos todetaan leikkauksen yhteydessä tapahtuneen hotovirheen lääkärin huolimattomuuden vuoksi, minkä suuruinen korvaus voi olla ?
Mistä saan Potilasvahinkolomakkeen ?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Lääkärin huolimattomuudesta johtuvasta ja leikkauksen yhteydessä tapahtuneesta hoitovirheestä seuraa henkilövahinkoa, jonka korvaamisesta on säädetty potilasvahinkolaissa ja vahingonkorvauslaissa. Henkilövahinkona korvataan hoitovirheen sinulle aiheuttamat
1. tarpeelliset sairaanhoitokustannukset (eli kulut hoitovirheen aiheuttamista uusista sairaanhoidollisista toimenpiteistä, joilla terveydentilasi korjataan) ja muut tarpeelliset kulut,
2. tulojen vähentyminen eli ansionmenetys,
3. kipu ja särky sekä
4. pysyvä vika tai haitta (esimerkiksi näkyvä ja/tai pysyvä arpi).

Suomen vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on täyden korvauksen periaate: sinulle korvataan kaikki sellaiset kustannukset, joita ei olisi aiheutunut ilman hoitovirhettä. Täyden korvauksen periaate aiheuttaa myös sen, ettei vahingonkorvauksen määrällä ole ylärajaa: kaikki vahinko täytyy lähtökohtaisesti korvata, vaikka vahingonkorvausvelvollisuus muodostuisi kuinka suureksi.

Potilasvahinkona ei korvata sellaisia kuluja, jotka olisivat aiheutuneet ilman potilasvahinkoa: et voi esimerkiksi maksattaa potilasvahinkona sen sairauden, jonka hoitamista varten potilasvahingon aiheuttanut leikkaus suoritettiin, aiheuttamia kuluja.

Korvauksesi maksaa ensisijaisesti sinua hoitaneelle lääkärille potilasvakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö ja viimesijaisesti aina potilasvakuutuskeskus. Terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla on velvollisuus ottaa vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta. Kun vakuutusyhtiö tai potilasvakuutuskeskus on maksanut sinulle kuuluvat korvaukset, se rupeaa tarvittaessa perimään rahaa vahingon aiheuttaneelta lääkäriltä. Sinun ei kuitenkaan tarvitse huolehtia siitä.

Potilasvahinkolomakkeen saat ainakin potilasvakuutuskeskuksen internetsivulta (linkki: http://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/lomakkeet/ > Korvauksenhakijalle > Vahinkoilmoitus potilasvahingosta ja Korvaushakemus potilasvahingosta).

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »