Kytketty koira hyökkää irtokoiran kimppuun. Vammoja saa ainoastaan irtokoira. Taajama-alue.
Joutuuko kytketyn koiran omistaja korvaamaan irtokoiran hoitokulut?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

tällaisessa tilanteessa arvioidaan, onko vahinkoa aiheuttaneen koiran omistaja toiminut huolimattomasti. Vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen on se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa vahingon. Aivan vähäinen huolimattomuus ei kuitenkaan ole tuottamusta, vaan tällainen vahinko katsotaan tapaturmaksi.

Olennaista on arvioida, minkä tasoinen huolellisuusvelvoite koiranomistajalla on tässä tapauksessa ollut. Siihen vaikuttaa mm. koiran rotu, koko ja aiempi käyttäytyminen. Selvää on, että taajamassa omistajan tulee kontrolloida koiraa vahinkojen estämiseksi. Yleensä on riittävää pitää koira kytkettynä; jos siitä huolimatta seuraa jokin odottamaton vahinko, se jää usein tapaturmana korvaamatta.

Kuitenkaan kytkeminen ei aina riitä. Jos koira esimerkiksi on käyttäytynyt aggressiivisesti ja ennenkin purrut muita, omistajalta vaaditaan muitakin toimia, esimerkiksi kuonokopan käyttöä lenkillä. Esimerkiksi Helsingin hovioikeuden ratkaisussa (28.4.2006) aggressiivisen rottweilerin omistajan täytyi korvata vahinko, vaikka oli ulkoiluttanut koiraa kytkettynä. Tapauksessa koiran riuhtaisu oli kaatanut omistajan, ja kun sivullinen oli tullut auttamaan, koira oli purrut tätä.

Vaikka koiranomistaja olisi toiminut jossain määrin huolimattomasti, hänen ei aina tarvitse maksaa täyttä korvausta. Korvausta näet voidaan sovitella, jos vahingonkärsijän puolelta on myötävaikutettu vahinkoon. Esimerkiksi mainitussa Helsingin HO:n tapauksessa vahingosta tuli korvata vain yksi neljäsosa, koska sivullinen oli kuljettanut irrallaan omia koiriaan, mikä oli provosoinut rottweileria. (Ratkaisua on tosin kritisoitu tältä osin.) Myös teidän tapauksessanne korvausta voidaan sovitella, koska toinen koira oli irrallaan – ainakin jos se ilmestyi yllättäen.

Kaiken kaikkiaan tapausta on melko vaikea arvioida näin vähien tietojen perusteella. Jos hyökännyt koira on ollut hyvätapainen, kytkemistä voi pitää riittävänä toimena. Ja jos koiranomistaja on muutenkin toiminut tilanteessa asiallisesti, hän ei joudu korvausvastuuseen. Jos hän taas on toiminut huolimattomasti, hänen korvausvastuutaan voidaan kuitenkin sovitella. Voitte selvittää asiaa tarkemmin soittamalla lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »