Siiri saa Timon TV:ltä tarjouskirjeen, jossa Timo tarjoaa täydellistä kotiteatterisarjaa 10 00 euron hintaan.Siiri antaa kielteisen vastauksen.Myöhemmin Siiri huomaa tarjouksen olevankin tuhat euroa ja kirjoittaa heti hyväksyvän tarjouksen.Timo hämmentyy,sillä hän on jo lukenut aiemman vastauksen, sekä lisää hinnan olevan kymmenentuhatta euroa ja tarjouksessa olevan kirjoitusvirheen. Siiri puolestaan väittää, että tarjouksessa annettua vastausaikaa on vielä jäljellä ja tarjous on sitova, joten Timon on myytävä kotiteatterisarja tuhannella eurolla.
Onko alkuperäinen kielteinen vastaus sitova,vaikka tarjouksen voimassaoloaikaa oli sen jälkeen vielä jäljellä? Onko Timolla mahdollisuutta vedota tarjouksen kirjoitusvirheeseen? Onko Timon myytävä kotiteatterisarja Siirille ja mihin hintaan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Timon vastuu riippuu täysin siitä, myykö hän kotiteatterisarjaa yksityishenkilönä vai elinkeinonharjoittajana. Jos Timo on elinkeinonharjoittaja, häntä sitoo tiukasti kuluttajansuojalaki.

Lain mukaan markkinoinnissa on aina kiellettyä antaa totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja jotka saattavat johtaa siihen, että kuluttaja tekee tuotteeseen liittyen päätöksiä, joita hän ei oikeiden tietojen perusteella tekisi. Erityisesti tuotteen hinnan ilmoittaminen väärin on laitonta. Mainostajalla on vastuu siitä, että mainonta on virheetöntä ja asiallista. Virheet mainoksessa on oikaistava mahdollisimman nopeasti.

Myös kuluttajaviranomaiset ovat lausuneet, että kuluttajan on voitava luottaa siihen, että tarjouksessa oleva hinta ja muut tiedot on merkitty oikein. Jos virhe on kuitenkin niin selkeä, että kuluttajan pitäisi ymmärtää hinta virheelliseksi, virhe ei sido myyjää. Virhe ei sido myyjää myöskään jos hän voi osoittaa, että se on syntynyt täysin hänen kontrollinsa ulkopuolella olevasta seikasta. Muissa tapauksissa virheellinenkin hinta sitoo, ja tuote on myytävä siihen hintaan.

Jos Siirille lähetetty tarjouskirje on yksilöity, eli lähetetty juuri hänen nimellään ja osoitteellaan, virheelliselläkin tarjouksella on suurempi myyjää sitova vaikutus.

Tapauksessa on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta. Itse katsoisin, että 1 000 euron ja 10 000 euron välillä on niin suuri ero, että Siirin olisi pitänyt tajuta tarjoushinnassa olevan jotain mätää, erityisesti jos kotiteatterisarjan todellinen arvo on selkeästi lähempänä 10 000 euroa.

Kerään tässä vielä yhteen vastaukset esitettyihin kysymyksiin:
- Siirin alkuperäinen kielteinen vastaus ei ole sitova, vaan myyntitarjous voidaan hyväksyä koko sen voimassaoloaikana
- Kirjoitusvirhe vaikuttaa sen verran selkeältä, että Timolla on oikeus vedota siihen (mutta vain jos hän voi osoittaa että virheen syntyminen ei johtunut hänestä)
- Timon on myytävä kotiteatterisarja Siirille jos Siiri haluaa sen ostaa, mutta katsoakseni hintana voidaan pitää 10 000 euroa. Timo voisi tietenkin toimia reilusti ja antaa Siirille alennusta hintasotkun vuoksi.

Siirillä on kuitenkin joka tapauksessa oikeus vaatia Timoa korvaamaan virheellisestä mainoksesta aiheutuneet taloudelliset vahingot, esimerkiksi turhan kauppareissun kustannukset.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »