Yksityishenkilön ja yrityksen välillä on sopimus, joka on voimassa 09/2003-12/2015, ja jonka perusteella henkilö on oikeutettu %-osuuteen tietyistä yrityksen myymistä tuotteista, niin miten näiden "saatavien" vanheneminen katsotaan alkavan? Ei ole sovittu mitään eräpäivää tai muuta maksupäivää esim. vuosittain. Yksityishlö kysyi osuuttansa 11/2015, johon yritys vastasi ensin maksavansa vain viim. 3v ajalta, mutta muutti sitten mieltänsä, että kaikki saatavat ovat vanhentuneen jo (10v vanhenemisajan perusteella). Miten tämä voi olla totta, kun sopimus on vielä voimassa? Eikö vanheneminen ala vasta sopimusajan umpeuduttua?
Onko henkilön kysyttävä vuosittain "onko sopimukseen perustuvia saatavia" vai onko yritys velvoitettu tilittämään mahd. saatavat automaattisesti sopimuksen osapuolelle?

1 vastaus


1 vastausta

Kysymyksenne on periaatteessa monitulkintainen, mutta valitettavasti käytännössä lopputulemaltaan yksinketainen. Laki velan vanhenemisesta säätää ensinnäkin kauppaan tai muuhun vastaavaan perustuvista saatavista, jotka vanhentuvat kolmessa vuodessa kaupan kohteen luovutuksesta. Kuten teidänkin saamassanne vastauksessa yritykseltä tuli ilmi, että tähän tilanteeseen soveltuu parhaiten muita velkoja koskeva kymmenen vuoden vanhenemisaika.

Kymmenen vuoden vanhenemisaika alkaa kulua siitä hetkestä, kun tapahtuma, johon velka perustuu toteutuu. Tässä tilanteessa kyseinen tapahtuma olisi tuotteen myyminen, jolloin oikeus myyntipalkkioonkin syntyisi tuolla hetkellä ja velka alkaisi samalla vanhentua . Periaatteessa, koska mitään ei ole sovittu maksupäivästä on oletus silloin, että maksu tapahtuu pyydettäessä, eli niin, että te velkojana vaaditte velkoja maksettavaksi.

Ongelmallista tilanteessa on se, että koska yritys on teistä riippumatta hoitanut myynnit, ei teillä voisi edes olla tietoa velkanne suuruudesta. Velka kuitenkin syntyy teitä kohtaan sillä hetkellä, kun yritys on luovuttanut tuotteen ostajalla ja samaten velka vanhenee lain mukaisesti tästä kymmenessä vuodessa.

Eli toisin sanoen kaikki alle kymmenen vuotta vanhat velat ovat velottavissa ja suositeltavaa voisi ollakin ensinnäkin lähettää maksuvaatimus kaikista voimassaolevista veloista ja sitten ehdottaa maksupäivistä sopimista niin, että velallisen tulisi raportoida teille tietyin aikavälein myyntien määrä ja maksaa automaattisesti myynteihin perustuva velka vaikkapa joka kuukausi tai vuosi. Tällöinkin teidän on huolehdittava saatavienne velkomisesta, jos suoritusta ei kuulu. Ainakin tällöin tiedätte, että milloin velallisen tulisi teille kyseinen suoritus maksaa.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »