Kuolinpesän autoa on lainannut eri henkilöitä. Auto on saanut pysäköintimaksun. Pitääkö se maksaa, jos auton haltija on kuolinpesä ja ei ole tietoa kuka autoa on milloinkin käyttänyt. Autoa on lainailleet tutut ja tuttujen tutut.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

pysäköintivirhemaksusta vastaa ensi sijassa auton kuljettaja, joka teki virheen. Kuitenkin siitä vastaa myös auton rekisterin mukainen omistaja (tai haltija). Hänen vastuunsa on toissijaista: Hän vapautuu vastuusta, jos saattaa todennäköiseksi, ettei tehnyt virhettä. Jos sekä hän että kuljettaja suorittavat maksun, hänen maksunsa palautetaan. Ja jos hän suorittaa maksun mutta saa tietää, kuka oli kuljettaja, hänellä on oikeus saada tältä rahansa takaisin.

Tässä tapauksessa kuolinpesä voi vapautua vastuusta ensinnäkin, jos saa selville, kuka kuljettaja teki pysäköintivirheen. Jos tämä ei onnistu, kuolinpesän osakkaat voivat yrittää todistaa, että se ei ollut kukaan heistä. Jos kaikki osakkaat ovat olleet virheen aikaan todistettavasti toisaalla, kuolinpesä ei liene vastuussa maksusta.

Muutoin maksusta vastaa auton haltija, eli nyt kuolinpesä. Perintökaaren mukaan kuolinpesän velat maksetaan kuolinpesän varoista, kun pesänselvitysvelat ja vainajan velat on maksettu. Perinnönjako saadaan tehdä vasta, kun kaikki velat on maksettu (tai kun niistä on annettu vakuus). Jakoa tuskin kannattaa viivyttää pienen virhemaksun takia.

Muutenkaan asiassa ei kannata vitkastella, sillä pysäköintivirhemaksua korotetaan, ellei sitä suoriteta 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Kuolinpesähän saa myöhemminkin rahansa takaisin kuljettajalta, jos tämän henkilöllisyys joskus paljastuu.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »