meidän isännöitsijä jätti työnsä tekemättä kesän jälkeen ja nyt samasta firmasta tuli uusi tilalle. meillä 144 asuntoa mitkä isännöitsijä tarkastaa ja vuokraa eteenpäin. nyt niitä ei ole tarkastettu/kunnostettu kesän jälkeen, asunnot seisoo. valtavat vuokratappiot. aikasemmin tarkastus,heti korjaus ja max kk tyhjänä. uusi isännöitsijä haluaa vaihtaa meille kuulemma toimivan ratkasun remonteille,siksi asunnot nyt seisoo. eikä myöskään ole vuokrannut niitä eteenpäin vaikka suurimman osan saisi heti vuokralle. puheenjohtaja eroaa koska isännöitsijä pitää kokoukset aina niin ettei puheenjohtaja pääse. olen huolissani valtavista vuokratappioista? kuka ne korvaa?

1 vastaus


1 vastausta

Kyseessä on ilmeisesti otsikon perusteella osuuskunta, eikä asunto-osakeyhtiö, joka on tavanomaisin asuntojen vuokrausta harjoittava yhteisömuoto. Isännöitsijän velvollisuuksista säädetään lähinnä laissa asunto-osakeyhtiöistä. Lain mukaan isännöitsijän tulee toimessaan edistää huolellisesti yhtiön etua.
Isännöitsijän tehtävä on huolehtia asuntojen kunnostuksesta ja pitää niistä muutenkin huolta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän siis käytännössä rikkoo velvoitteitaan, mikäli hän ei toimi asiassa niin kuin hallitus toivoo ja toki varsinkin mikäli hän ei toimi, kuten yhtiökokous, eli tässä tilanteessa osuuskunnan kokous tahtoo.
Mainitsitte isännöitsijän pitävän kokoukset niin, ettei puheenjohtaja pääse koskaan paikalle. Tämä ei sikäli ole lain mukaista, että ensisijainen oikeus kokouksen koolle kutsumiseen on puheenjohtajalla, eikä suinkaan isännöitsijällä. Eli isännöitsijä voi kutsua kokouksen koolle ainoastaan, jos puheenjohtaja ei sitä tee.
Suositeltavaa olisi siis ensi tilassa pitää hallituksen kokous, jossa päätetään, että kaikki vuokrattavissa olevat asunnot tarkastetaan ja vuokrataan eteenpäin välittömästi. Isännöitsijän on tällöin noudatettava päätöstä. Jos isännöistijä ei noudata päätöstä, on hän vahingonkorvausvelvollinen yhteisölle aiheuttamastaan vahingosta.

Jo aiheutuneiden vuokratappioiden korvausvelvollisuus riippuu siitä, että mitä osuuskunnan säännöissä on sovittu isännöitsijän tehtävistä sekä siitä, mitä muita, esimerkiksi hallituksen taholta tulevia määräyksiä isännöitsijälle on annettu. Olisiko isännöitsijän siis pitänyt tietää, että osuuskunnan tahto ei ole, että asunnot seisovat, kun tarkoituksenmukaista remontointisopimusta etsitään. Mikäli isännöitsijän tehtävä on huolehtia asuntojen kunnostamisesta, tarkastamisesta ja eteenpäin vuokraamisesta, voitaneen katsoa, että hän ei ole hoitanut tehtäviään huolellisesti, ainakaan heti vuokrattavissa olevien asuntojen osalta. Isännöitsijä voisi siis joutua vahingonkorvausvastuuseen osuuskunnalle myös näistä tappioista.
Korvauskanne on nostettava viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka kuluessa isännöitsijä laiminlöi velvollisuutensa ja aiheutti vahingon.

Vaikka lähtökohtaisesti sovellan tässä vastauksessa asunto-osakeyhtiön isäänöintiä koskevia lain säädöksiä, ovat myös osuuskuntalain säädökset vastuuhenkilöiden vahingonkorvausvelvollisuudesta vastaavat kuin asunto-osakeyhtiössä, joten on todennäköistä, että isännöitsijään sovelletaan näiltä osin samaa sääntelyä. Joka tapauksessa isännöistijän tulee toimia saamiensa ohjeiden mukaisesti ja olla vahingonkorvausvastuussa yhteisölle ohjeiden vastaisesta toiminnastaan.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »