Hei! Liukastuin kunnan omistamalla alueella jossa ei ollut hiekoitusta vaikka oli liukasta ja loukkasin ranteeni. Sama ranne kärsi viime syksyllä vääntövammasta ja sen tuloksena jännetupin revähdyksestä ja oli juuri toipunut, mutta nyt joudun kesällä leikkaukseen ranteeni vuoksi, kun se oli jo parantumassa mutta meni nyt uudestaan. Olen joutunut jättämään työvuoroja väliin ja kipu on melkein päivittäistä. Minkälaista korvausta voin pyytää lääkärilaskujen lisäksi ja mistä sitä pyydän? Mitä dokumentteja tarvitsen? Kuinka vanha vamma vaikuttaa korvausten määrään? Kunta on tietoinen asiasta ja olen jo kirjallisen selonteon lähettänyt. Kiitos!

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Oikeuden ratkaisukäytännössä on edellytetty kunnalta korostettua huolellisuusvelvoitetta yleisen tien kunnon ylläpidon asianmukaisuudessa. Täten pienikin huolimattomuus tien kunnon ylläpidossa on johtanut yleensä kunnan vahingonkorvausvelvollisuuteen. Vahingon korvaamisessa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta. Toisin sanoen, vahingonkärsijä eli sinä, pyritään saattamaan siihen asemaan, jossa olisit ilman vahinkotapahtuman sattumista. Vahingot korvataan kokonaisuudessaan. Kuitenkin korvattavien vahinkojen tulee olla tarpeellisia niin, että vahingonkärsijä ei hyödy vahingosta. Ainoastaan tosiasiallinen vahinko korvataan.

Ensiksi kysyit, minkälaista korvausta voit kunnalta pyytää lääkärikulujen ohella. Kyseeseen tulevat eri vahingonkorvauksen lajit. Vahingonkorvauslajeja ovat mm. sairaanhoitokustannukset, ansionmenetykset, tilapäinen haitta sekä kipu ja särky ja pysyvä haitta. Sinä voit vaatia korvausta useamman vahingonkorvauslajin perusteella: 1) sairaanhoitokustannuksista, 2) tilapäisestä haitasta sekä kivusta ja särystä sekä 3) ansionmenetyksistä. Ranneleikkauksesta aiheutunut vahinko katsotaan tilapäiseksi haitaksi. Ansionmenetyksenä korvataan tosiasiallinen tulojen vähentyminen. Myös voit saada asian selvitykseen aiheutuneista kuluista korvausta. Tällaista korvausta voisi olla esimerkiksi julkisella kulkuneuvolla kulkemisesta tosite. Jos olet ajanut omalla autollasi, todisteeksi tarvitaan kilometrikorvausta varten ilmoittaa ajettu matka sekä lähtöpaikka ja määränpää.

Kysyit, mitä dokumentteja tarvitset vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseksi. Ensinnäkin vahingon aiheutumisaika ja –paikka tulee yksilöidä. Samoten se, mikä vahingon aiheutti. Lisäksi liitteeksi tarvitaan kopio lääkärinlausunnoista ja –todistuksista ja lääkelaskuista. Työnantajalta tarvitaan hänen allekirjoittamansa palkkatodistus siitä, mikä on normaalipalkka ja tieto siitä, kuinka paljon palkkaa on jäänyt maksamatta. Toisaalta maksetuista sairaspäivärahoista ja työkyvyttömyyseläkkeistä tulee olla selvitys. Maksetut sairaspäivärahat ja työkyvyttömyyseläke alentavat maksettavan vahingonkorvauksen määrää. Lääkärinlausunnosta on käytävä ilmi mahdollinen työkyvyttömyys. Lisäksi liukastumisalueelta on syytä olla valokuvia, kartta, piirroksia tai tapahtumapaikan olosuhteista todistajien lausunto. Myös jos joku näki vahinkotapahtuman sattumisen, todistajien lausunto on hyvä liittää mukaan hakemukseen. Toisaalta aineettomien vahinkojen kohdalla on vaikea kerätä näyttöä johtuen vahingon luonteesta. Vahingonmäärä arvioidaan tällöin suhteuttaen vahingon laatuun, vaikeusasteeseen, hoidon laatuun ja hoidon pitkäkestoisuuteen. Kipua ja särkyä koskien ei toisin sanoen vaadita yksilöllistä näyttöä, mikäli kivun ja säryn aiheutuminen on ilmeistä. Toisaalta mikäli hakemuksesi on puutteellinen, tulee korvaushakemuksen käsittelijän pyytää sinua täydentämään hakemusta.

Kunnan tulee pyrkiä ratkaisemaan samanlaiset tapaukset samanlaisella tavalla. Täten kunta voi mahdollisesti verrata tapaustasi aiemmin sattuneisiin liukastumistapaturmiin kunnassa. Kunta määrää vahingonkorvauksen lopullisen määrän, kuten muillekin tapaturmavahinkoa kärsineille, noudattaen kuitenkin tapauskohtaista arviointia. Kääntäen, jos kunta kiistää vaatimuksesi ja tiedossasi siis on samanlainen liukastumistapaus, jossa vahingonkorvausta myönnettiin, niin vetoa tietämääsi vastaavanlaiseen tapaukseen korvausta vaatiessasi. Kunnalla on velvollisuus pyrkiä yhtenäiseen ratkaisukäytäntöön.

Tapaturma on kertomasi mukaan vaikeuttanut aiemmin jo lähes parantuneen vamman paranemista ranteessasi. Epäröit, vaikuttaakohan vanha vamma sinulle maksettaviin korvauksiin. Tämä riippuu täysin lääkärinlausunnosta ja siitä, mitä mieltä lääkäri on vamman aiheutumisen syistä. Ainoastaan lääkäri voi ottaa kantaa asiantuntemuksensa nojalla tähän kysymykseen. Merkitystä on myös sillä ajallisella yhteydellä, joka vallitsee vahinkotapahtuman ja vahinkojen ilmenemisen välillä. Jos vahinkoja ei ole havaittu välittömästi vahinkotapahtuman jälkeen tai ainakin kohtuullisen ajan kuluessa vahinkotapahtumasta, syy-yhteyden osoittaminen vaikeutuu. Syy-seurausyhteyttä vaaditaan, jotta vahingonkorvausvaatimus menestyisi.

Keskeistä on arvio siitä, olisitko joutunut ilman liukastumista ranneleikkaukseen. Kannattaa pyytää lääkäriltä nimenomaista lausuntoa siitä, onko esimerkiksi ranneleikkauksen taustalla oleva vamma peräisin liukastumisesta vai jostain muusta seikasta.

Kysyit myös, keneltä korvausta haetaan. Korvausta haetaan siltä taholta, joka on vastuussa tien kunnon ylläpidosta. Siis kuka oli vastuussa sen alueen ylläpidosta, jolla tapaturma eli vahinkotapahtuma sattui. Tässä tapauksessa kunta on ollut tien kunnon ylläpitovelvollinen. Jos et varma, kuka taho on ollut vastuussa ylläpidosta, kysy asiaa rakennusvirastosta. Myös toisaalta jos sinulla on vakuutusyhtiössä tapaturmavakuutus, käänny varmuuden vuoksi pikimmiten tapaturma-asian kanssa vielä vakuutusyhtiösi puoleen. Näin estetään se, ettei oikeus vaatia vahingonkorvausta vakuutusyhtiöltä kerkeä vanhentumaan. Vaikka saisit korvausta omalta vakuutusyhtiöltäsi, se ei estä sinua vaatimasta vahingonkorvausta myös vahingonaiheuttajalta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »