Työharjoitteluni alussa allekirjoittamani salassapitosopimus on voimassa vielä kolme vuotta työharjoittelun päättymisestä. Sopimus kattaa mm. yrityksen ja sen asiakkaiden välisen yhteistyön. Voinko edes periaatteessa tehdä kilpailijalle myyntiä työharjoittelun päättymisen jälkeen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia salassapitosopimuksesta, joka jatkaa työntekijän salassapitovelvollisuutta myös työsuhteen päättymisen jälkeiseenkin aikaan. Tästä sopimuksesta on sovittava erikseen ja samalla on määriteltävä sopimuksen sisältö ja laajuus.

Salassapitovelvollisuus koskee tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi työnantajalle taloudellista vahinkoa. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi jokin tietty työmenetelmä tai ohjelmisto, jota työnantaja käyttää toiminnassaan.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus käyttää hyväkseen työssään saamia taitoja ja kokemuksia ja kyseisiä taitoja voi hyödyntää omassa toiminnassaan myös seuraavan työnantajan palveluksessa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »