henkilö A lähettää henkilö B:lle tarjouksen hyödykkeestä kirjeitse ja asettaa sopimuksen määräajaksi 17.6. Henkilö B pitää vastata tarjoukseen kirjeitse ja hän hyväksyy sen. B vastaa A:lle kirjeitse mutta postin virheen takia kirje saapuu vasta 18.6 henkilölle A. Onko sopimus pätevä jos postin virheen takia hyväksyminen myöhästyy?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

asiasta säädetään laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, 4 §:ssä. Lähtökohta on, että myöhästynyt hyväksyvä vastaus katsotaan uudeksi, vastaajan tekemäksi tarjoukseksi. Sitovaa sopimusta ei siis lähtökohtaisesti synny vielä vastauksella.

Kuitenkin usein sovelletaan 2 momentin (kappaleen) poikkeussääntöä. Tällöin vastaaja on olettanut vastauksen saapuneen ajoissa, ja vastauksen saajan on täytynyt käsittää tämä. Tässä tapauksessa sitova sopimus syntyy vastauksella, paitsi jos vastauksen saaja ilmoittaa toisin, ilman aiheetonta viivytystä. (Tämä poikkeuksen poikkeus tulee kyseeseen, jos vastauksen saajan olisi täytynyt solmia sopimus määräajassa; sen jälkeen sopimus olisi hänelle hyödytön.)

Nyt arvioidaan, soveltuuko 2 momentti teidän tapaukseenne. B on varmastikin olettanut vastauksen saapuneen perille ajoissa, koska lähtökohtaisesti postiin voi luottaa. On tulkinnanvaraista, onko A:n täytynyt käsittää B:n oletus. Kun vastauksessa ei lainkaan selitellä myöhästymisen syytä, A:n ehkä täytyisi käsittää asia. Myös postileimasta voi joskus tehdä päätelmiä asiasta. Vaikuttaa siis siltä, että sitova sopimus on syntynyt 4 §:n 2 momentin nojalla – paitsi jos A on heti ilmoittanut, ettei haluakaan sopimusta.

Varmuuden vuoksi voi miettiä myös sitä vaihtoehtoa, että oikeustoimilain 4.2 § ei soveltuisikaan tapaukseen. Silloin kannattaa huomata, että sitova sopimus voi syntyä muutenkin kuin tarjouksella ja vastauksella: oikeustoimilaki ei sääntele sopimusten syntyä tyhjentävästi. Sopimus voi syntyä myös ns. hiljaisesti, kun pitkäaikaisesti toimitaan niin kuin sopimussuhteessa; kyse on luottamuksensuojasta. Tässä tapauksessa kirjeitä vaihdettiin jo kesäkuussa. Sen jälkeen A ja B ovat kai toimineet, ikään kuin kesäkuussa olisi syntynyt sopimus. Vaikuttaa siis vahvasti siltä, että A:n ja B:n välillä joka tapauksessa on sitova sopimus.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »