A- niminen yritys osti B:ltä kopiokoneen, joka luovutettiin sille 10.5. Kauppasopimuksen mukaan kauppahinta piti maksaa 20.5., mitään muuta kauppaan liittyen ei sovittu. Kauppahinta on edelleen maksamatta. B harkitsee kaupan purkamista ja vahingonkorvauksen vaatimista tai muita toimenpiteitä. Mitä laillisia keinoja B:llä on käytettävissään tilanteessa.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Ostajan sopimusrikkomuksen yhteydessä myyjällä on oikeus edellyttää kaupassa pysymistä. Myyjä voi vaatia ostajaa maksamaan sovitun kauppahinnan sekä viivästyskorkoa. Poikkeuksina ovat sellaiset tilanteet, joissa ostajan suoritukselle on voittamaton este tai velvollisuuden täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia. Myyjällä on oikeus ryhtyä maksun viivästymisen yhteydessä oikeudellisiin perimistoimiin. Säännös viivästyskorosta on korkolaissa. Jos eräpäivä on ennalta sovittu, viivästyskorko alkaa juosta heti maksun viivästyksen alkaessa.

Myyjällä on oikeus tietyin edellytyksin vaatia myös kaupan purkamista. Tällöin viivästyksellä on oltava myyjän kannalta olennainen merkitys. Kaupan purun edellytyksenä on myös se, että ostaja ei ole saanut tavaraa hallintaansa eikä maksua ole suoritettu. Pääsääntöisesti myyjällä ei ole kaupan purkuoikeutta, eli ostaja korvaa viivästyksen pääasiassa maksamalla viivästyskorkoa. Jos ostaja ei kuitenkaan ota tavaraa vastaan tai jos myyjä on pidättänyt itsellään kaupan purkuoikeuden, kauppa on mahdollista purkaa.

Myyjällä voi olla lisäksi mahdollisuus vaatia ostajalta vahingonkorvausta. Vahingonkorvausta voi kuitenkin vaatia vain, jos myyjän kärsimä vahinko on viivästyskorkoa suurempi. Silloin kun myyjällä on oikeus purkaa kauppa, myyjä voi vaatia lisäksi vahingonkorvausta esimerkiksi ostajan sopimusrikkomuksen aiheuttamista menoista, hinnanerosta ja saamatta jääneestä voitosta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »