Minilex - Lakipuhelin

Kuka korvaa ja miten..? oikeudelliset seuraukset kun mukana on alaikäisiä lapsia/nuoria.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuttavapariskunnan nuorimmaista pakotettiin mukaan rikoksen tekoon. taustatiedot ovat jotakuinkin seuraavat. Poikakolmikko 14-vuotias A, 16-vuotias B ja 19-vuotias C ovat viettämässä iltaa ulkona, kun C huomaa erään auton takapenkillä kannettavan tietokoneen. C käskee A:ta rikkomaan auton ikkunan ja ottamaan laitteen. A:n vastusteltua B tarttuu häntä rinnuksista ja vaatii toimimaan. A rikkoo auton ikkunan ja ottaa laitteen. Haluaisin nyt tietää mitä oikeudellisia seurauksia tällä kolmikolla on. Vanhemmat ovat järkyttyneitä siitä, että heidän kilttinä pitämänsä lapsi/nuori on mennyt tekemään toisten yllytyksestä jotain tämän kaltaista.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Käyn jokaisen henkilön vastuun ja seuraamukset läpi erikseen selkeyden vuoksi.

Rikoslain 28 luvun 1 §:ssä säädetään varkaudesta. Sen mukaan henkilö, joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi. Tapauksessa pojat varastavat kannettavan tietokoneen autosta ja tämä teko voidaan katsoa varkaudeksi.

Rikoslain 3 luvun 4 §:n mukaan rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta. Tämä vuoksi A ei voi joutua rangaistukseen kannettavan tietokoneen varastamisesta. Hän voi kuitenkin joutua vahingonkorvausvastuuseen teosta vahingonkorvauslain mukaisesti. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan henkilö on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon, jonka hän aiheuttaa tahallisesti tai huolimattomuudella. Vahingonkorvauslain 2 luvun 2 §:n mukaan ”Jos vahingon on aiheuttanut kahdeksaatoista vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.” Alaikäisyyden perusteella korvausvastuuta on mahdollista saada soviteltua.

Koska sekä B että C ovat täyttäneet jo 16 ja 19 vuotta, ovat he rikosoikeudellisessa vastuussa teosta. Sekä B että C painostivat ja yllyttivät A:n varkauteen, joten he kummatkin voivat tulla vastuuseen teosta rikoksentekijöinä. Yllytyksestä tuomitaan RL 5 luvun 5 §:n mukaan se, joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen. Yllyttäjä tuomitaan rikoksentekijänä, koska häntä pidetään rikoksen henkisenä alkuunpanijana. Rangaistuksen mittaamisessa yllyttäjä ei saakaan osakseen avunantajan tavoin lievennystä rangaistuksen mittaamisessa.

B on vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa teosta. Koska myös hän on alle 18-vuotias, on hänen vahingonkorvauksen määrää mahdollista sovitella. C taas on täysi-ikäinen, joten hän on täydessä korvausvastuussa teosta.

Lähtökohtaisesti vahinko tulee korvattavaksi yhteisvastuullisesti. Vahingonkorvauslain 6 luvun 3§:n mukaan: ”Korvausvelvollisten kesken korvausmäärä on jaettava sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävä syyllisyyden määrä, vahinkotapahtumasta ehkä saatu etu ja muut seikat.” Näin ollen A:n, B:n ja C:n aiheuttama vahinko voi tulla jaettavaksi muuten kuin yhteisvastuullisesti syyllisyyden ja alaikäisyyden perusteella.

Saamillani tiedoilla tapauksesta en pysty valitettavasti tarkemmin arvioimaan vahingonkorvauksen määrää ja vastuun jakautumista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »