Minulla on sopimus, jonka toisena osapuolena on naapurikiinteistön omistaja. Sopimuksen kohteena on kiinteistön lämmittäminen. Käräjäoikeus totesi kirjaimellisesti, että ”sopimuksessa sovitun lämpöenergian toimittamisen osalta kysymys ei ole kiinteistökohtaisesta oikeudesta tai velvollisuudesta, vaan kyse on sopimusosapuolten välisestä yksityisoikeudellisesta sopimuksesta”. Mitä lausuman käsite ”yksityisoikeudellinen sopimus” tarkoittaa? Onko ”yksityisoikeudellinen sopimus” esimerkiksi purkukelpoinen tai irtisanomiskelpoinen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Yksityisoikeudellinen sopimus tarkoittaa kahden tahon välistä sopimusta, johon sovelletaan siviilioikeuden yleisiä oppeja. Käräjäoikeus tarkoittaa lauseellaan sitä, että lämmön toimittaminen perustuu väliseenne sopimukseen, jonka ehdot ovat sopimusvapauden perusteella teidän sopimusosapuolten päätettävissänne. Lämpöenergian toimittaminen ei siten perustu esimerkiksi lakiin, jolloin kyse olisi julkisoikeudellisesta suhteesta.

Siviilioikeudellisten oppien mukaan sopimus voidaan purkaa, mikäli purkamisedellytykset ovat olemassa. Sopimus voidaan myös irtisanoa, jos se on määrätty olemaan voimassa toistaiseksi, eikä määräajaksi. Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista on yleislaki, joka säätelee sopimusoikeudellisia periaatteita, kuten irtisanomista ja purkuoikeutta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »