Käräjäoikeuden tuomiolauselma on epäselvä. Kyseessä on riita-asia koskien kahdenkeskeistä sopimusta. Lauselma kumoaa aika pitkälle sopimuksen ehtoja, toisaalta antaa määräyksiä ilman ehtoja. Esimerkiksi: sopimuksen ehtona on palvelun keskeyttäminen, jos palvelusta ei tule laskunmukaista suoritusta; lauselma sen sijan käskee palvella osapuolta keskeytyksettä. Lakimiehemme tulkinta on vain lakimiehen tulkinta ja vastapuolellakin lakimies voi antaa omaa tulkintaa. Valituslupaa hovioikeudelle ei ole myönnetty. Lakimies ei suostu antamaan ohjeita (miksi, se on jo toinen tarina). Voimmeko esimerkiksi tehdä uusi haastehakemus tuomion tulkitsemisesta? Mitä muuta voi kokeilla: kantelu, purku?

1 vastaus


Minilex

Nainen

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot tulevat kysymykseen, kun tuomioistuimen päätös on jo saanut lainvoiman ja ne ovat toissijaisia varsinaisiin muutoksenhakukeinoihin nähden. Kerroit, että jatkokäsittelylupaa ei myönnetty, joten käräjäoikeuden ratkaisu on pysyvä. Näin varsinaiset muutoksenhakukeinot eivät enää tule kysymykseen. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja on kolme: kantelu, purku ja menetetyn määräajan palauttaminen. Kertomasi perusteella kyseeseen voi ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista tulla kysymykseen vain kantelu tuomiovirheen perusteella.

Kantelu tuomiovirheen perusteella koskee menettelyllisiä seikkoja. Oikeudenkäymiskaaren mukaan lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa, jos tuomio on niin sekava tai epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu. Kantelu tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tuomio on saanut lainvoiman. Tapauksessasi käräjäoikeuden tuomiosta kannettaan hovioikeudelle. Mikäli kantelun perusteella todetaan, että tuomiovirhe on tapahtunut, tuomio poistetaan joko kokonaisuudessaan taikka tarpeellisilta osin ja juttu osoitetaan käsiteltäväksi uudelleen siihen oikeuteen, missä tuomiovirhe on tapahtunut.

Kantelukirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä niihin nojautuvat todisteet. Kirjelmään on edellisten lisäksi liitettävä tuomio, josta kannellaan ja ne kirjalliset todisteet, joihin viitataan.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulla apua! Mukavaa päivää!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »